Zainwestuj w Giżycku

Zainwestuj w Giżycku

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

O gminie

Fala

 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Tel.+48 87 7324 111

e-mail urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl  

 

Poznaj dane statystyczne 


POBIERZ MAPĘ (.pdf)

Położenie i dostępność komunikacyjna


Giżycko leży w północno-wschodniej części Polski, w województwie Warmińsko-Mazurskim, w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Miasto dogodnie połączone z krajową infrastrukturą transportową. Do granicy z Rosją i Litwą jest zaledwie ok. 100 km. Transport towarów do klientów końcowych najczęściej odbywa się za pomocą sieci drogowej, ale istnieje także możliwość transportu kolejowego oraz intermodalnego – porty morskie w Gdyni i Gdańsku odległe są zaledwie o ok. 270 km. Lotniska międzynarodowe znajdują się w Szymanach k. Szczytna (105 km), Gdańsku (270km) i Warszawie (250 km).

 

 Gospodarka


Główne branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa w gminie to usługi, drobna wytwórczość, produkcja i turystyka.   

Mocne strony Gminy Miejskiej Giżycko


 • Atrakcyjność przyrodnicza i korzystne położenie miasta na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Miasto pełni funkcję jednego z głównych portów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Korzystne położenie zaledwie 100 km od Olsztyna, a także bliskość lotniska Olsztyn-Mazury oraz przebiegająca przez miasto linia kolejowa.
 • Bogata oferta zaplecza noclegowego i gastronomicznego.
 • Dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna i wodociągowa.
 • Funkcjonowanie na terenie miasta Powiatowego Szpitala Miejskiego oraz jednostek wojskowych (jako ważnych pracodawców i kontrahentów dla lokalnych firm).
 • Rozwijający się sektor budownictwa, wzrastająca liczba mieszkań.
 • Doświadczenie w realizacji projektów przy udziale zewnętrznych źródeł finansowania (np. fundusze strukturalne UE).

Sektory wysokiej szansy


 • ekonomia wody
 • żywność wysokiej jakości
 • drewno i meblarstwo

Możliwości inwestycyjne gminy


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 324/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie przyjęcia: "Planu wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017 - 2019" Giżycko posiada wolną przestrzeń inwestycyjną, przeznaczoną w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi i tereny inwestycyjne. Ponadto na terenie gminy obowiązuje uchwała  Nr XLII/29/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do 3 lat dla nowo wybudowanych i rozbudowanych budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Potencjał ludzki, edukacja


 

 • Liczba ludności: 29 236
 • Liczba ludności w wieku produkcyjnym: 17 783
 • Stopa bezrobocia: 10,5 %
 • Przeciętne wynagrodzenie brutto (w powiecie): 4170,90 zł

 

Mocną stroną jest wysoki poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej oraz niższe koszty pracy (wynagrodzeń) i wysoki poziom jej podaży, jako ważny element składowy wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej.

Bliskość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. UWM składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 20016/17 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

UWM ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

  Infrastruktura techniczna


 Stan infrastruktury na terenie gminy jest bardzo dobry. Znaczna część terenów inwestycyjnych jest w pełni uzbrojona.  

Instytucje wspierające inwestora


Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku 

Urząd Pracy Powiatu Giżyckiego  

Instytucje okołobiznesowe


SPRAWDŹ TUTAJ

 

Firmy świadczące usługi dla biznesu


SPRAWDŹ TUTAJ

     

FOLDERY ONLINE

Wizytówka turystyczno-gospodarcza | Giżycko
i Kraina Wielkich Jezior Mazurskich