Oddaj krew i zapisz w kalendarzu kolejny termin

17 stycznia w ramach działań pod hasłem „Giżycko wspiera krwiodawców” do giżyckiego punktu poboru krwi trafiły kalendarze  promujące krwiodawstwo. Otrzymają je dawcy oddający krew w najbliższych dniach.

Kalendarze dostarczyła Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska w towarzystwie Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza i jego Zastępcy Cezarego Piórkowskiego.  Osoby, które na miejscu oddawały krew otrzymały od nich kalendarze z logiem promującym krwiodawstwo przygotowane i wydane przez CPUiIS.

 

Spotkanie w Centrum

 

Spotkanie w oddziale terenowym w Giżycku było okazją do porozmawiania z krwiodawcami i pracownikami punktu. Jak zapewnia personel, liczba oddających krew w Giżycku jest zadowalająca, jednak wciąż brakuje wśród nich osób młodych. Trzeba pamiętać, że dawcą krwi może być każda zdrowa osoba, już od ukończenia 18 lat! 

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej wydaje kalendarze promujące krwiodawców już od kilku lat. Akcja ma na celu promować krwiodawstwo oraz motywować osoby do oddawania tak wciąż potrzebnej krwi. Kalendarze otrzymają osoby oddające krew w najbliższych dniach w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Giżycku. Ilustrację graficzną do kalendarza na rok 2024 wykonała Kamila Dziekońska.

 

Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024Przekazanie kalendarzy CPUiIS do RCKiK 2024

 

Przypomnijmy, dawcą krwi lub jej składników może zostać:

    • każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat,
    • o masie ciała przynajmniej 50 kg,
    • legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.

Oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi. Honorowym Dawcom Krwi przysługują ustawowe przywileje. Warto zaznaczyć, że Honorowi Dawcy Krwi poza ustawowymi przywilejami, mają w Giżycku zniżki na Pływalnię Miejską MOSIR (50 %), Lodowisko (bilet ulgowy), Giżycki Uniwersytet III Wieku – CPUIS (100 %).

 

Więcej informacji:
Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

 

tel. (87) 428 18 96/ (87) 429 94 22
ul. Bohaterów Westerplatte 4, 11-500 Giżycko  

 

Fot. gizycko.pl/ JMK