Plac Piłsudskiego zamknięty od 29 listopada

 

Informujemy, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych Plac im. marsz. J. Piłsudskiego zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów od dnia 29 listopada 2021 r. 

 

26 października zawarto umowę na realizację prac budowlanych na Placu Marszałka Piłsudskiego. Wykonawcą jest konsorcjum olsztyńskich firm, Zakład Usług Inwestycyjnych - Serwis Wojciech Grochowski (lider) i Inwest - Serwis sp. z o.o. (partner). Zgodnie z umową, metamorfoza placu ma trwać nie więcej niż 300 dni i kosztować 10 mln zł.   

 

Nowy plac będzie dalej pełnił funkcję wygodnego parkingu, znajdzie się tam też jednak miejsce na zieleń i małą architekturę. Co ważne, podczas przebudowy, poprawiona zostanie kanalizacja deszczowa.  

 

Przebudowa jest możliwa dzięki środkom z konkursu organizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Konkurs rozstrzygnięto w kwietniu. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. RFIL to forma bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Program w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju.