Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy SP 1

Fala

 

 

Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku

W dniu 10.05.2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Gminą Miejską Giżycko, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku”.

 

Zakres rzeczowy inwestycji polegać będzie na:

  • przebudowie:

- boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej, 

- boiska do koszykówki i siatkówki, 

- bieżni okrężnej 2-torowej i skoczni do skoku w dal o długości 60 m, 

  • budowie: 

-rzutni do pchnięcia kulą, siłowni zewnętrznej, 

- klasy zewnętrznej z 2 wiatami – usytuowanej w południowym zakolu bieżni, której funkcją będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu,

- zielonego ogródka,

  • zagospodarowaniu terenu.

 

Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego: 30.11.2021 r. 

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020”

Całkowita wartość zadania: 2 910 418,54 zł         

Dofinansowanie: 1 239 000,00 zł