Ulica 3 Maja w remoncie | Będzie wygodnie i bezpiecznie

Logotypy

 

Trwa realizacja zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku”.

Od 11 marca 2024 roku rozpoczęły się prace remontowe ul. 3 Maja w Giżycku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o.o. z Gajewa. W zakres prac związanych z remontem drogi wchodzi m.in.: remont nawierzchni, chodników i zjazdów, odtworzenie zieleni oraz wymiana słupków i opraw oświetleniowych. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu kołowego i pieszego.

 

ul. 3 majaFot. UM Giżycko | D. Dusza

 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 2 074 928,65 zł

Wartość dofinansowania:  1 452 450,05 zł