Róża Regionów zakwitła na Warmii i Mazurach

Działania prowadzone przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną zostały dostrzeżone w tegorocznej edycji konkursu "Róża Regionów".

    WMROT wyróżniono za wydawnictwo "I LOVE MAZURY, I LOVE ŚLĄSKIE" - czyli wspólny projekt prowadzony ze Śląską Organizacją Turystyczną. To wspólne wydawnictwo pokazuje jak wiele łączy oba regiony. Prezentowane są w nim atrakcje turystyczne zarówno Warmii, Mazur, jak i Śląska. Wspólne działanie pozwala na zwiększenie nakładu oraz rozbudowę sieci dystrybucji magazynu. Magazyny

 

Śląskie – Mazury – bliskie z natury! – czyli pionierska współpraca dwóch regionalnych organizacji turystycznych

Śląskie – Mazury – bliskie z natury! To hasło promocyjne powstałe w wyniku podpisanego we wrześniu 2021 roku w Lidzbarku Warmińskim listu intencyjnego pomiędzy Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną, a Śląską Organizacją Turystyczną. Oba regiony zadeklarowały tym samym współpracę w zakresie promocji turystycznej atrakcji turystycznych województw – śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

 Logotypy

 

Od początku 2022 roku realizowane są wspólne działania obydwu regionalnych organizacji turystycznych poprzez wzajemną promocję regionalnych portali turystycznych www.mazury.travel i www.slaskie.travel w mediach społecznościowych oraz wydanie wspólnego magazynu LOVE WM/LOVE ŚLĄSKIE, w którym zaprezentowane zostały atrakcje turystyczne obu regionów. 

 

Kolejne wspólne działania mające na celu popularyzację oferty turystycznej obu regionów, to wzajemny udział w eventach plenerowych. Śląskie odwiedza Warmię i Mazury, i odwrotnie. Miasto Giżycko już dwukrotnie odwiedziło region śląski. W 2022 r. 25 i 26 czerwca 2022 r. Giżycko gościło na Festiwalu Górnej Odry na Śląsku. W 2023 miała miejsce szeroka akcja promocji Giżycka i Regionu w Wiśle. Śląskie także odwiedziło Giżycko oraz Mikołajki. Relacja z akcji w Giżycku.

 

W ramach podpisanego porozumienia Regionalne Organizacje Turystyczne współpracują również w zakresie wzbogacania i rozwoju oferty turystycznej regionów, zmierzającej do wydłużania sezonu turystycznego. Taką formą wydłużenia sezonu turystycznego jest turystyka zdrowotna i medyczna. Obydwa regiony mają w tym względzie ogromy potencjał (śląskie w zakresie specjalistycznych placówek medycznych, zaś Warmia i Mazury w zakresie oferty prozdrowotnej oraz wellness i spa oferowanej przez hotele w okresie po wysokim sezonie).


 

Organizatorem „Róży Regionów” jest wydawca branżowego periodyku „Wiadomości Turystyczne”, a jego kapituła ocenia innowacyjność zgłoszonych rozwiązań, jakość ich wykonania oraz przydatność dla turystów. Wyniki tegorocznej, dwunastej, edycji konkursu ogłoszono podczas uroczystej gali odbywającej się w ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu 27 października 2023 roku.