Spotkanie informacyjne Banku Gospodarstwa Krajowego w Giżycku

Spotkanie informacyjne Banku Gospodarstwa Krajowego w Giżycku
 • Kiedy

  29 Czerwca 2022 ● 10:00

  29 Czerwca 2022● 13:00

 • Gdzie

  ulica: Dąbrowskiego
  Nr domu: 14
  11-500 Giżycko

 • E-mail

Spotkanie informacyjne Banku Gospodarstwa Krajowego w Giżycku

Dostępność i oferta banku w zakresie pomocy polityki mieszkaniowej

Środa 29 czerwca o godzinie 10.00

w sali konferencyjnej w porcie Ekomarina Giżycko (ul. Dąbrowskiego 14)

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.40 Program Wsparcia Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC)

10.40 – 11.10 Program wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat

11.10 – 11.40 Program Mieszkanie na Start 

11.40 – 12.00 Pytania i odpowiedzi

12.00 – 12.15 Wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat na przykładzie budynku  mieszkalnego Sikorskiego 18 w Giżycku

 

Spotkanie skierowane jest do:

 • towarzystw budownictwa społecznego (dalej „TBS”) i społecznych inicjatyw mieszkaniowych (dalej „SIM”), czyli podmiotów działających pod różnymi nazwami, lecz w oparciu o te same przepisy ustawy, mogącym mieć formę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółdzielni osób prawnych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • spółek gminnych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałającym w formie towarzystwa budownictwa społecznego/ społecznej inicjatywy mieszkaniowej)
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Spotkanie z BGK | Plakat