Giżycko Baroque Festival

Giżycko Baroque Festival

Giżycko Baroque Festival

15 lipca 

Muzyka Angielskiego Baroku

Paweł Hulisz - trąbka barokowa

Orkiestra festiwalowa - Masovia Baroque Orchestra

Koncert w sali koncertowej PSM  

 

16 lipca

 Musica Warmiensis Capella Warmiensis Restituta

Koncert w kościele św. Anny

 

15.07 | Muzyka Angielskiego Baroku

Program koncertu wypełnią dzieła dwóch wybitnych kompozytorów okresu baroku działajacych w Anglii - H.Purcell i G.F.Handel

 

H.Purcell – Sonata na trąbkę solo i smyczki D-dur No.1

H.Purcell – Ode on St. Cecilia’s day: 

Overture – Canzona – Adagio – Allegro - Largo

 

H.Purcell – The Fairy Queen: 

Act I – Ouverture, 

Act IV – Symphony – Canzona – Largo – Allegro – Adagio, Entry of Phoebus

Act V – Symphony, They shall be as happy

G.F.Handel - Muzyka na wodzie

 

16.07 | Musica Warmiensis Capella Warmiensis Restituta

Capella Warmiensis Restituta – Musica Warmiensis

Opracowanie rękopisówPaweł Hulisz

Capella Warmiensis Restituta - 11 osób

 

Wokaliści:

Ingrida Gápová – sopran

Piotr Olech – kontratenor

Aleksander Rewiński – tenor

Andrzej Zawisza – bas

 

Orkiestra:

Mikołaj Zgółka - skrzypce I - koncertmistrz
Kamila Guz - skrzypce II

Bartosz Kokosza – wiolonczela, realizacja b.c.
Krzysztof Sokołowski – kontrabas, realizacja b.c.
Urszula Stawicka - pozytyw, realizacja b.c.
Paweł Hulisz - trąbka I
Emil Miszk - trąbka II

 

Zasadniczym zadaniem projektu "Musica Warmiensis" jest zwiększenie dostępności twórczości polskich kompozytorów i wykonawców poprzez organizację koncertów wpisujących się w kontekst wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej.
Planowane jest rozpropagowanie utworów warmińskich kompozytorów na podstawie zapisów nutowych z XVIII wieku odnalezionych w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Ich wagę
i wartość artystyczną potwierdziła dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM (Akademia Muzyczna w Gdańsku). Część utworów została skomponowana przez znanych z imienia i nazwiska, a część przez anonimowych kompozytorów. Są to kompozycje wokalno-instrumentalne o charakterze sakralnym - litanie, msze, ofertoria i inne.        

 

Przedsięwzięcie odkrywa dawną tradycję muzyczną Warmii. Prezentowane utwory były wykonywane przez kapele kościelne przed ok. 300 laty, następnie uległy zapomnieniu.Większość zachowanych utworów było dedykowanych dla kapeli kolegiackiej  z Dobrego Miasta (Guttstadt). Działała ona od XVI wieku do 1810 roku. W jej skład wchodzili wikariusze, kościelny, dzwonnik i starsi uczniowie szkoły kolegiackiej. Pod koniec XVI wieku szkoła kolegiacka była drugą, co do rangi szkołą na Warmii. Uczniowie szkoły kolegiackiej wykonując śpiewy i grając na instrumentach, stanowili podstawowy zespół wykonawczy na wszystkich nabożeństwach. W 1820 roku kapela odrodziła się, ale już jako kapela parafialna. Po kapeli dobromiejskiej zachował się do dziś niekompletny zbiór muzykaliów. Wśród zachowanych nut największą grupę stanowią msze - 21 pozycji, m.in. Msza C-dur W.A. Mozarta, KV 257 - wśród nich 3 msze żałobne (m.in. Missa pro defunctis autorstwa Józefa Kozłowskiego). Znaleźć też można części zmienne mszy - ofertoria i graduały, ponadto nieszpory, litanie, Sub tuum praesidium, tercet Quis nos separabit, aria Amavit eum Dominus. Większość zachowanych kompozycji
pochodzi z XIX wieku, natomiast z XVIII wieku pochodzą kompozycje S. Bindera, I. Kaysera, F. J. Krausa, V. Rathgebera, A. Sacchiniego i J.B. Vanhalla.

 

Koordynatorem projektu jest ks. dr Tomasz Garwoliński, za opracowanie muzykaliów odpowiada Paweł Hulisz.