1,5% dla OPP z naszego regionu

1,5% dla OPP z naszego regionu

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenia/ Związki

Fala

STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI

 1. Giżycka Grupa Regatowa - KRS 0000270261 (Fundacja Studencka Młodzi Młodym)w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: GGR Giżycko 8913. 
  Środki przeznaczone będą na zakup rzeczy służącym zawodnikom - dzieciom i młodzieży z Giżyckiej Grupy Regatowej przez długie lata, dotychczas były to np. maszyna do ostrzenia płóz, stelaż do przyczepy czy quad do zabezpieczenia treningów i regat na lodzie.
 2. Giżycki Klub Sportowy „Mamry” KRS 0000086043 (Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: GIŻYCKI KLUB SPORTOWY „MAMRY”.
  Klub został założony w 1947 roku i występuje obecnie w IV lidze. Wśród znanych pierwszoligowych polskich zawodników, wywodzących się z giżyckiego klubu jest Łukasz Basiński, Marcin Budziński, Łukasz Broź - pierwszy wychowanek występujący w I lidze, Mateusz Broź, Rafał Darda oraz Bartosz Rosłoń. Każdy fan piłki nożnej może zostać sponsorem klubu i mieć wpływ na jego przyszłość. Data uzyskania statusu opp: 22.11. 2012
 3. Giżycki Klub Sportowy Niewidomych "Kormoran" - KRS: 0000270261 (Fundacja Studencka młodzi - młodym), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: GKSN "Kormoran" Giżycko 3486.
  Stowarzyszenie mające na celu rozwijanie i organizację powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. Członkami Klubu są osoby niewidome oraz słabowidzące, które dzięki zajęciom sportowym mogą rywalizować, nie tylko między sobą ale również z osobami pełnosprawnymi. Sport daje ogromne możliwości integracji, nauki, poznania oraz a może przede wszystkim przełamywania wszelkich barier jakie stawia dysfunkcja wzroku.
  Klub prowadzi takie zajęcia jak: kręgle, bowling, pływanie, warcaby, szachy, strzelanie z broni pneumatycznej, oraz z broni laserowej, showdown. W swoim dorobku mają liczne zawody, mistrzostwa zarówno regionalne jak i ogólnopolskie oraz liczne w tym sukcesy. Ich motto przy organizacji wydarzeń polegających na rywalizacji brzmi: "nie ważne to czy czy kogoś pokonam, ważne że pokonuje zawsze siebie".
 4. Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot - KRS 0000512848 Ratujemy bezdomne giżyckie koty. Od 2014 roku prowadzimy „Program Kociętnik”. W językach świata kot nosi nazwę „domowego” (Felis Cattus Domesticus) i zasługuje na miłość i opiekę człowieka. Koty są delikatne, podatne na stres, który obniża ich odporność. W miastach w naszym klimacie bez ludzkiej opieki bezdomne koty żyją krótko i umierają w mękach. Staramy się, z dobrym skutkiem, bezbronnym niczyim kociętom i chorym kotom dać szansę na życie i domy adopcyjne. Edukujemy otoczenie w zakresie praw zwierząt. Bez mądrości i gorących serc ludzi, którzy prawdziwie kochają zwierzęta, nie byłoby to możliwe. Data uzyskania statusu OPP: 16.11.2018 r.
 5. Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY” - KRS 00000221902 (Fundacja "Żyć z Chorobą Parkinsona"), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół "TULIPANY".
  Stowarzyszenie działa na rzecz chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin i za główne zadanie stawia integrowanie i wyzwalanie aktywności wśród chorych oraz członków ich rodzin. Udzielana jest różnorodna pomoc, by przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia, bezradności. Swą działalność organizacja opiera na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
 6. Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie - KRS 0000036454
  Celem stowarzyszenia jest organizowanie wędkarstwa jako formy rekreacji i wypoczynku, rozwijanie umiłowania przyrody, krzewienie gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Data uzyskania statusu opp: 8.02.2008
 7. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie - KRS 0000116212, w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: OSP w Spytkowie.
  Z czym w społeczeństwie kojarzy się strażak - ochotnik? Z poczuciem bezpieczeństwa, chęcią niesienia pomocy, radością czerpaną z ochrony życia i mienia innych ludzi. Jednostka Ochotniczej Straży to ludzie niosący pomoc innym ludziom. Działania jakie podejmują łączą się z potrzebami finansowymi. Jednostka potrzebuje odpowiedniego sprzętu by ratować innych w niebezpiecznych i zagrażających życiu sytuacjach. 
 8. Mazurska Akademia Sportowa - KRS 0000086043, w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: MAP.
  Najmłodsi fani piłki mają szansę do zgłębiania tajników profesjonalnego piłkarstwa. Program szkoleniowy Mazurskiej Akademii Piłkarskiej skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku od 5 roku życia. Kadrę szkółki tworzą doświadczeni trenerzy i instruktorzy piłki nożnej, a zarazem ludzie pełni zapału i entuzjazmu. Akademia organizuje turnieje, sparingi, obozy sportowe, a dzieci i młodzież podczas systematycznych treningów rozwijają swoje zdolności piłkarskie, a także umiejętność pracy w zespole. 
 9. Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Giżycko - KRS 0000270261, w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: MTS Giżycko 6996
  Kibice giżyckiego szczypiorniaka mogli w ostatnich tygodniach czuć niepewność nt. dalszych losów MTS-u Giżycko. Klub zamierza jednak wciąż toczyć rywalizację w rozgrywkach tego sezonu, a z najbliższego otoczenia pojawia się coraz więcej pozytywnych symptomów. Zachęcamy do przekazania 1,5% swojego podatku na cele MTS-u Giżycko, tak by pomóc wspierać lokalne talenty oraz otworzyć im drogę do potencjalnej wielkiej kariery zawodniczej.
 10. Polski Związek Niewidomych Koło Giżycko - KRS 0000091325 (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: KOŁO GIŻYCKO.
  10 stycznia 2005 r. PZN Okręg Warmińsko-Mazurski uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to potwierdzenie roli Związku działającego na rzecz inwalidów wzroku. Wsparcie z 1,5% daje możliwość organizacji turnusów rehabilitacyjnych, kupna sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji wydarzeń kulturalno-oświatowych. Giżyckie koło Związku zrzesza osoby niewidome i słabowidzące  z całego powiatu giżyckiego. www.pzn.org.pl. Data uzyskania statusu opp: 10.01.2005.
 11. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku - KRS 0000073246.
  PSOUU jest organizacją pozarządową działającą od ponad 40 lat na rzecz osób  z niepełnosprawnością intelektualną. Jest organizacją rodziców i przyjaciół, głównie profesjonalistów oraz samych osób niepełnosprawnych. Wywodzi się z ruchu rodziców zapoczątkowanego w 1963 r. Misją PSOUU jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym. Celem PSOUU  jest  działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. www.psouu.gizycko.org.pl. Data uzyskania statusu opp: 10.12.2007.
 12. Rotary Club Giżycko – KRS 0000077097
  Rotary Club Giżycko jest organizacją pożytku publicznego, która nie ponosi żadnych kosztów administracyjnych. Całą obsługę funduszu prowadzą osobiście i nieodpłatnie członkowie klubu. Przez wszystkie lata swojej działalności giżycki klub pomagał i nadal pomaga lokalnej społeczności zarówno ze środków własnych, jak i z pozyskiwanych odpisów 1,5%, poprzez organizację wyjazdów na rzecz dzieci, fundowanie stypendiów, pomocy dyddaktycznych i rehabilitacyjnych, sprzętu sportowego, a także specjalistycznego sprzętu na ezecz giżyckich instytucji, szczegóły na http://www.rotarygizycko.pl/podatek.html
 13. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" RYSIPON - Dar Serca - KRS 0000034507.
  Celem działania Stowarzyszenia jest koordynowanie działań stowarzyszeń i instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków pełnego i aktywnego udziału w życiu społecznym oraz integrowanie ich ze społeczeństwem.
 14. Stowarzyszenie Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE - KRS 0000270261, w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać:  ACTIVE TENIS GIŻYCKO 6908.
  Stowarzyszenie, które zajmuje się organizacją Szkółki Tenisowej, a także licznych turniejów i imprez, w tym zawodów Mazurskiej Amatorskiej Ligi Zawodowej. Stowarzyszenie dba o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, poprzez darmową szkołę tenisa do lat 14.
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku - KRS 0000030497.
  Celem Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” jest wspieranie idei opieki paliatywnej, zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobami nowotworowymi. Data uzyskania statusu opp: 11.05.2006.
 16. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Podaruj dziecku radość" przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - KRS 0000358101.
  Stowarzyszenie powstało 7 lipca 2010 roku. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest w szczególności na rzecz uczniów niepełnosprawnych, w trosce o równe szanse edukacyjne oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych. Data uzyskania statusu opp: 2.10. 2012.
 17. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA" - KRS 0000202570.  
  Giżyckie Stowarzyszenie powstało w 2004 r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, którego działalność edukacyjno-wychowawczą często wspiera.  Status organizacji OPP uzyskało  w grudniu 2010 roku. Środki uzyskane z wpłat 1,5% podatku przeznaczane są na terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Potrzeba akceptacji i godnego miejsca w społeczności  jest  niezbędnym dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania  każdego człowieka, a szczególnie osób niepełnosprawnych, na co dzień borykających się z ułomnościami i chorobami. Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, włączania ich w życie środowiska lokalnego oraz stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju. Data uzyskania statusu opp: grudzień 2010.
 18. ZHP Hufiec Giżycko - KRS 0000271499 (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska), w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: HUFIEC GIŻYCKO
  ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska w dniu 9 stycznia 2007 roku otrzymała osobowość prawną i status pożytku publicznego. Jest to potwierdzenie roli Harcerstwa w wychowaniu dzieci i młodzieży na terenie Warmii i Mazur. Dzięki 1,5% Hufiec Giżycko będzie mógł kontynuować działania wychowawcze i organizować dzieciom (nie tylko z ZHP) jeszcze więcej ciekawych zajęć, zabaw, szkoleń, wycieczek, rajdów, festiwali i obozów, rozwijających ich zainteresowania i umiejętności. ZHP, WYCHOWANIE, KTÓRE PROCENTUJE! www.wspieram.zhp.pl Data uzyskania statusu opp: 9.01.2007