Wybory samorządowe w pigułce | Giżycko głosuje!

Zbliżają się wybory samorządowe. Głosowanie odbędzie się już 7 kwietnia. Podczas najbliższych wyborów, mieszkańcy wybiorą swoich przedstawicieli do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

 

baner

WYSZUKIWARKA KANDYDATÓW

 

Gdzie głosujemy?

Spis lokali wyborczych określono w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Giżycka z 26 lutego 2024 r.

 

Nr 

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1.Wózek inwalidzki

ul.: Antonowska, Działkowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, Nowogródzka,  Orzechowa, Perkunowska, Piaskowa, Polna, Przyszłość, Rolnicza, Rybacka, Sadowa, Słoneczna, Szkolna, Świderska, Topolowa, Warzywna, Wiejska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wspólna, Zakole, Żwirowa.

Szkoła Podstawowa Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku

ul. Wiejska 50

11-500 Giżycko

Koperta

 

2.Wózek inwalidzki

ul.: Aleja Wojska Polskiego, Bema, Fryderyka Chopina, Generała Orlicz Dreszera, Kajki, Kilińskiego, Konopnickiej, Łuczańska, Mikołaja Reja, Moniuszki, Myśliwska, Obwodowa 25, Słowackiego, Stefana Żeromskiego, Struga, Św. Brunona, Turystyczna, Tuwima

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

ul. Moniuszki 5

11-500 Giżycko

Koperta

3.

ul.: Batorego numery nieparzyste, Drzymały, Gimnazjalna, Jasna, Koszarowa, Krótka, Mazurska, Nowowiejska, Okrzei, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Pomorska, Rajska, Sikorskiego od 7 do końca, Sportowa, Tadeusza  Kościuszki od 1 do nr 11 (nieparzyste), Tadeusza Kościuszki od nr 2 do nr 4 (parzyste) Wesoła, Wilanowska.

 

Szkoła Podstawowa  Nr 1
w Giżycku

ul. Gimnazjalna 1

11-500 Giżycko

Koperta

4.Wózek inwalidzki

ul.: 3 Maja, Generała Józefa Zajączka, Kolejowa od nr 12 do końca, Nadbrzeżna, Olsztyńska, Owsiana, Pasaż Portowy, Plac Grunwaldzki, Róży Wiatrów, Sikorskiego od nr 1 do nr 6, Szantowa, Unii Europejskiej, Warszawska od Nr 1 do nr 19A, Warszawska od nr 21 do nr 23 (nieparzyste), Wincentego Witosa, Wodna, Żeglarska.

Sala sportowa Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji

ul. 3  Maja 21A

11-500 Giżycko

Koperta

5.Wózek inwalidzki

ul.: Aleja 1 Maja od nr 1 do  nr 3B (nieparzyste), Aleja 1 Maja od nr 2 do nr 14 (parzyste),  Kętrzyńskiego, Konarskiego, Kopernika, Mickiewicza, Pionierska, Plac Targowy, Pocztowa, Smętka od nr  1 do końca (nieparzyste), Smętka od nr 2 do nr 16 (parzyste), Smętka nr 22, Smętka od nr 24 do końca (parzyste), Tadeusza Kościuszki od nr 8A do nr 22 (parzyste), Tadeusza Kościuszki od nr 15 do nr 27 (nieparzyste), Traugutta.

Urząd Miejski

(sala konferencyjna)

ul. Aleja 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Koperta

 

6.Wózek inwalidzki

ul.: Aleja 1 Maja od nr 5 do końca (nieparzyste), Aleja 1 Maja od nr 16 do nr 36A (parzyste), Batorego (parzyste), Daszyńskiego, Hetmańska, Kasztelańska, Kombatantów, Wodociągowa od nr 10 do nr 12 (parzyste), Wodociągowa od nr 15 do nr 25 (nieparzyste).

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka

w Giżycku (blok B-parter)

ul. Wodociągowa 8

11-500 Giżycko

Koperta

7.Wózek inwalidzki

ul.: Aleja 1 Maja od nr 38 do końca (parzyste), Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi,  Wodociągowa  nr 8.

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka

w Giżycku (blok A -stołówka szkolna)

ul. Wodociągowa 8

11-500 Giżycko

Koperta

8.

Wózek inwalidzki

ul.: Jagiełły, Osiedle XXX lecia Wolnych Wyborów, Smętka od 18 do Nr 20A (parzyste), Smętka 22A, Staszica od nr 24 do końca, Tadeusza Kościuszki od nr 29 do końca (nieparzyste), Tadeusza Kościuszki od nr 24 do końca (parzyste), Wodociągowa od nr 9 do nr 13 (nieparzyste).

 

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Jagiełły 3

11-500  Giżycko

 Koperta

 

 

9.

ul.: Armii Krajowej, Białostocka, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Dąbrowskiego, Emilii Plater, Gdańska, Górna, Grodzieńska  Jeziorna, Kolejowa od nr 1 do nr 10, Obwodowa od nr 2 do nr 4 (parzyste), Ogrodowa, Plac Dworcowy, Przejściowa, Przemysłowa, Sienkiewicza, Słowiańska, Staszica od nr 1 do nr 22, Suwalska, Sybiraków, Szarych Szeregów, Trocka, Warmińska, Warszawska od nr 20 do końca (parzyste), Warszawska od nr 25 do końca (nieparzyste), Wileńska, Wodociągowa od 1 do nr 7 (nieparzyste), Wodociągowa nr 2, Zielona

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku

ul. Warszawska  Nr 39

11-500 Giżycko

 

 Koperta

 

10.

 

Zakład Karny w Dublinach - Oddział Zewnętrzny w Giżycku

Zakład Karny w Dublinach -Oddział Zewnętrzny w Giżycku

ul. Warszawska 28A

11-500 Giżycko

 

11.

 

„Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o.

„Giżycka Ochrona Zdrowia” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 41

11-500 Giżycko

12.Wózek inwalidzki

Dom Pomocy Społecznej

 

Dom Pomocy Społecznej

 ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

 

13.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  
w Giżycku

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia (WOTUW) w Giżycku

ul. Warszawska  41A

11-500 Giżycko

 - obwody oznaczone poniższym symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wózek inwalidzki

- obwód oznaczony poniższym symbolem został wyznaczony  dla celów głosowania korespondencyjnego.

Koperta

Baner

 

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2.  posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3.  podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.


Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Giżycka najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

 


 Materiały graficzne pochodzą z kampanii profrekwencyjnej przygotowanej przez Związek Miast Polskich