Wydarzenia organizowane przez NGO w 2024 roku | Ekologia, zdrowie, seniorzy, pomoc społeczna, zwierzęta

36 spośród 48 złożonych projektów na rzecz mieszkańców Giżycka, z określonych dziedzin i spełniających wymogi formalne, uzyska wsparcie finansowe ze środków budżetowych miasta.

Na realizację zadań z zakresu ekologii, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ochrony zwierząt, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów przeznaczono 381 000 zł. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, co roku w mieście organizowany jest szereg wydarzeń i akcji ze wszystkich dziedzin życia społecznego.

 

Uzyskanie dofinansowania nie jest jednoznaczne z organizacją przedsięwzięcia. O szczegółach i zamiarach organizatorów będziemy informować na bieżąco w miejskim kalendarzu wydarzeń i aktualnościach na gizycko.pl. Poniżej szczegóły zadań dotychczas rozstrzygniętych kategorii. 

 

EKOLOGIA

Fundacja W Podróży odwiedzi dzieci z giżyckich szkół, by opowiedzieć m.in. o zwierzętach z różnych stron świata, ekosystemach i ciekawostkach przyrodniczych. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z udziałem wolontariuszy i płetwonurków zadba o czystość plaży i wody. Stowarzyszenia „Przyjaciół Radosnych Dzieci” i  "Zintegrowani" przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku skupią się na jakości edukacji ekologicznej wśród przedszkolaków. Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody zaprosi mieszkańców na kolejną edycję rejsu ornitologicznego a także na warsztaty z budowania karmników i budek lęgowych, a Klub Płetwonurków Płetwal po raz kolejny posprząta Kanał Łuczański.

 

Rejs

Fot. gizycko.pl/ JMK

 

POMOC SPOŁECZNA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku wesprze 5 dorosłych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w procesie usamodzielnienia się, Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” zapewni opiekę potrzebującym jej członkom Stowarzyszenia. Fundacja Arwena zaprosi na kolejną edycję świąt międzypokoleniowych, a Fundacja Masz Tę Moc zadba o atrakcyjność osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

 

Mieszkanie chronione

Fot. z zasobów Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

 

OCHRONA ZDROWIA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku zaprosi mieszkańców m.in na rehabilitację, porady specjalistyczne i dedykowane terapie. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” zapewni wybranym przedszkolakom szereg dodatkowych zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznej i integracji sensorycznej. Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” zorganizuje podopiecznym niezbędną rehabilitację. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych – „Podaruj dziecku radość” przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku za pomocą dodatkowych zajęć zadba o emocje nastolatków, pomoże odkrywać ich talenty i mówić wyraźnie i czysto. Fundacja Przełom zorganizuje zajęcia profilaktyczne dla dzieci z przedszkoli i dzieci szkół podstawowych z klas I-III. Akademicki Związek Sportowy COSA Oddział w Wilkasach po raz kolejny spróbuje odchudzić giżycczan. Giżycki Klub Morsów Zimny Ptak zaprosi na „Fesiwal Herbat Rozgrzewających”, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddz. Rejonowy Giżycko na wielopoziomowy trening fizyczny seniorów na pływalni a Fundacja uWAŻNI na zajęcia profilaktyczne O depresji - bez presji.

 

262332036_2283089075179118_2692316326083899088_n  fot. https://www.facebook.com/photo/?fbid=2283089095179116&set=pcb.2283093281845364

 

OCHRONA ZWIERZĄT

Fundacja W Podróży odwiedzi giżyckie szkoły z prelekcją o zagrożonych gatunkach i odpowiedzialnej konsumpcji. Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody zorganizuje kolejną edycję Giżyckiej Konferencji Ornitologicznej, a Fundacja Masz Tę Moc i Masurian Project przeprowadzą w szkołach zajęcia edukacyjne z psami i kotami. Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot w tym roku także zrealizuje Program Kociętnik.

 

Fundacja w Podróży

Fot. gizycko.pl/ JMK

SENIORZY

Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy przeprowadzi Narodowy Test Kości, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddz. Rejonowy Giżycko zorganizuje Dzień Seniora, Światowy Dzień Inwalidy, turnieje boccia oraz taneczne, a Klub „Wilanówek” zajęcia fizyczne dla seniorów.

 

Turniej Boccia

Fot. z zasobów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Szczegółowy podział środków określa

Zarządzenie nr 1331/2024 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2024 r. z zakresów: ekologii, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ochrony zwierząt, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów.