Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki. Chcesz zastrzec swój numer PESEL, aby nikt nie wykorzystał go bez twojej wiedzy? A może chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, aby na przykład wziąć kredyt? Sprawdź, jak możesz to zrobić przez internet lub w urzędzie.

Zarejestrowania, zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia swojego numeru PESEL można dokonać samodzielnie poprzez aplikację mObywatel 2.0 lub tradycyjnie, stacjonarnie, w urzędzie gminy.

 

ZASTRZEŻ PESEL ONLINE

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. 

 

Twój PESEL w Twoich rękach

 

Dzięki aplikacji mObywatel 2.0, użytkownik może:

 • zastrzec swój numer PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
 • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
 • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

 • pójść do lekarza,
 • zrealizować receptę,
 • kupić bilety lotnicze,
 • załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

 

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

 • daty zastrzeżeń numeru PESEL,
 • kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Ulotka do pobrania 

 

ZASTRZEŻ PESEL STACJONARNIE

Osoba nie posiadająca dostępu do Internetu albo Profilu Zaufanego będzie mogła stawić się osobiście w dowolnym urzędzie gminy. W tym celu należy:

 • mieć ze sobą ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
 • złożyć wniosek o zastrzeżenie swojego numeru PESEL lub cofnięcie takiego zastrzeżenia.

Zastrzeżenie numeru PESEL przez pełnomocnika, opiekuna lub kuratora

 

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. W imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Zgłoszone zastrzeżenie oraz jego cofnięcie zostanie zarejestrowane w czasie rzeczywistym (niezależnie od tego, czy będzie to dzień roboczy, czy też ustawowo wolny od pracy).

 

ZASTRZEŻONY PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

* Źródło: https://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2024/04/infodok-2024.01-03-wydanie-57-sklad-240419-gk04.pdf (dostęp 28.05.2024)

 


Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL na stronie www.info.mObywatel.gov.pl

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL: https://www.youtube.com/watch?v=oJqNj5wH__Y

 

Informacja: Ministerstwo Cyfryzacji i Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego