Granty 2024 | Podział środków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

21 lutego 2024 r. Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2024 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kwota rozdysponowana na poszczególne projekty wyniosła 125 000,00 zł.

Szczegóły podziału środków określa Zarządzenie nr 1340/2024 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 lutego 2024 r.

 

NGO grafika