Komputery PPGR | Złóż oświadczenie do 30 czerwca

Logotypy

 

V Etap projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W związku z Zarządzeniem Nr 962/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29.07.2023 r. dotyczącym Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” prosimy o złożenie Oświadczenia potwierdzającego utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz użytkowaniu sprzętu komputerowego.

 

 

Oświadczenie należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Giżycku, w Punkcie Obsługi Klienta (pok. 7),

- drogą pocztową lub kurierem na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

- drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@gizycko.pl (skan Oświadczenia) lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  

 

 

Oświadczenie należy złożyć do końca czerwca 2024 r.

Istnieje możliwość wypełnienia Oświadczenia w Biurze Projektów Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. 122).

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania prosimy o kontakt bezpośredni w Biurze Projektów pod numerem telefonu: 87 732 41 66.

 

 

Link do Zarządzenia i Oświadczenia: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/

 


Oświadczenie potwierdzające utrzymania efektów Projektu (DO POBRANIA).

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Projektem objęte zostały dzieci szkół podstawowych i średnich zamieszkujących Gminę Miejską Giżycko (Giżycko) oraz będące dziećmi/wnukami/prawnukami osób pracujących w PPGR.

 

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

 

Liczba dzieci z naszego miasta objętych wsparciem: 254.

 

Szczegółowe informacje o programie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 


 

Informacja Biura Projektów Urzędu Miejskiego w Giżycku

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19