Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji Miasta Giżycka został zatwierdzony

27 marca 2024 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Giżycku została podjęta Uchwała nr C/43/2024 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka. Link do uchwały w BIP-ie.

 

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 9 kwietnia 2024 r., poz. 2034 Uchwały nr C/43/2024 z 27 marca 2024 r. Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest pierwszym etapem związanym z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka (GPR). Wyznaczony teren miasta stanowić będzie tzw. obszar projektowanej interwencji rewitalizacyjnej, czyli działań, które mają wpłynąć na jego dalszy rozwój i poprawę funkcji społecznych. O kolejnych etapach opracowywania dokumentu będziemy Państwa informować, jak również zachęcać do aktywnego włączenia się w proces rewitalizacji.

 

Informacja:

Maria Czetyrbok

Pełnomocnik Burmistrza ds. Strategii i Rozwoju Miasta