ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

ARCHIWUM | Giżycka Karta Dużej Rodziny

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Podziękowania od Pary Prezydenckiej za Giżycką Kartę Dużej Rodziny

Fala

Podziękowania od Pary Prezydenckiej
za Giżycką Kartę Dużej Rodziny

 

GIŻYCKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Program Giżycka Karta Dużej Rodziny to zespół ulg, zbiór przywilejów obejmujący wszystkich członków rodzin wielodzietnych z Giżycka, w tym także rodziców samotnie wychowujących dzieci. We wrześniu tego roku planowane jest składanie deklaracji od rodzin wielodzietnych z Giżycka, które będą chciały skorzystać ze specjalnych ulg i przywilejów w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji w ramach Giżyckiej Karty Dużej Rodziny. Nasza giżycka karta będzie wydawana rodzinom bez względu na dochód w gospodarstwie domowym. Ma być ona przywilejem oraz udogodnieniem dla tych, którzy poświęcają swoje życie na wychowanie licznego potomstwa. Do programu w każdej chwili mogą przystępować przedsiębiorcy działający na terenie naszego miasta, z ofertą zniżek na swoje produkty oraz usługi szczegóły...

A już teraz w Urzędzie Miejskim można składać wnioski na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Pełną listę miejsc oferujących zniżki w całej Polsce będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie takie miejsca opatrzone będą logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Od 16 czerwca w Urzędzie Miejskim można składać wnioski na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

 

Od 16 czerwca w gminach można składać wnioski na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, ale odmowa już tak.

 

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Już od 16 czerwca uprawnione rodziny będą mogły złożyć w swojej gminie wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane już w lipcu.

 

 - Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie. Szacujemy, że ze zniżek będzie mogło skorzystać nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 2 mln dzieci - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

 

Kartę przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Może upoważnić do tego swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy (lub wskazaną przez niego osobę). Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Do tej pory na karty dla dużych rodzin zdecydowało się 220 gmin w Polsce.

 

W Urzędzie Miejskim w Giżycku wnioski na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny będzie można pobrać w punkcie informacyjnym (parter, p.7), lub bezpośrednio u Pełnomocnika Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży dr Katarzyny Karolskiej (I piętro, p.107). Wnioski dostępne są również na stronach: www.rodzina.gov.pl, oraz www.mpips.gov.pl , www.gizycko.pl.

 

ZAPRASZAM WSZYSTKIE RODZINY WIELODZIETNE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

 

Pełnomocnik Burmistrza

 ds. rodziny, dzieci i młodzieży

dr Katarzyna Karolska