Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy ofert i podział środków finansowych

Fala

2022


PODZIAŁ GRANTÓW II KONKURS GRANTOWYPODZIAŁ GRANTÓW I KONKURS GRANTOWYPOWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:OGŁOSZENIA O KONKURSACH:2021


PODZIAŁ GRANTÓW - II KONKURS GRANTOWY:PODZIAŁ GRANTÓW - I KONKURS GRANTOWY:POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:  OGŁOSZENIA O KONKURSACH:2020


TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:PODZIAŁ GRANTÓW - I KONKURS GRANTOWY: 


POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH: 


OGŁOSZENIA O KONKURSACH: 


2019


TRYB POZAKONKURSOWY Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ:


 • Oferta

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/478993/ uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_z_pominieciem_


 • Podział środków

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/479961/ zarzadzenie_nr_1232019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_17_lipca


 


II KONKURS GRANTOWY:


 • OCHRONA ZDROWIA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/474848/ zarzadzenie_nr_1082019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_7_czerwc


 • DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/477067/ zarzadzenie_nr_1162019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_26_czerw


 


PODZIAŁ GRANTÓW - I KONKURS GRANTOWY:


 • OCHRONA ZDROWIA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455532/ zarzadzenie_nr_152019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29_styczn


 • OCHRONA ZWIERZĄT

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/ zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn


 • OPIEKA SPOŁECZNA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/ zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn


 • EKOLOGIA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455745/ zarzadzenie_nr_172019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_30_styczn


 • KULTURA FIZYCZNA

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457013/ zarzadzenie_nr_282019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_7_lutego_


 • KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457303/ zarzadzenie_nr_302019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_11_lutego


 • DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/457368/ zarzadzenie_nr_312019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_11_lutego


 


POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH:


 • opieka społeczna, ekologia, ochrona zwierząt, ochrona zdrowia:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455205/ zarzadzenie_nr_142019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_25_styczn


 • dofinansowanie szkolenia sportowego, kultura fizyczna:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/455839/ zarzadzenie_nr_202019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_31_styczn


 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/456889/ zarzadzenie_nr_262019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_6_lutego_


 


OGŁOSZENIA O KONKURSACH:


 •  I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/450222/ zarzadzenie_nr_7632018_burmistrza_miasta_gizycka_z_21_grudnia_20


 • I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/451278/ zarzadzenie_nr_12019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_2_stycznia


 • II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (OCHRONA ZDROWIA)

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/466772/ zarzadzenie_nr_742019_burmistrza_miasta_gizycka_z_15_kwietnia_20


https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/468586/ zarzadzenie_nr_802019_burmistrza_miasta_gizycka_z_29_kwietnia_20  (zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2019 Burmistrza Miasta Giżycka)


 • II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/472799/ zarzadzenie_nr_952019_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_27_maja_2


 


2018


 


PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


Zarządzenie nr 605/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka, w II konkursie ofert z zakresu dofinansowania szkolenia sportowego. Zarządzenie nr 604/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w II konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.


PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Zarządzenie nr 611/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2018 r., w II konkursie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zarządzenie nr 602/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2018 r., w II konkursie z zakresu ochrony zdrowia. Zarządzenie nr 601/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 594/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w II konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu ochrony zdrowia. Zarządzenie nr 594/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w II konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu ochrony zdrowia.


 


II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Zarządzenie nr 564/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresach: ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.


II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


Zarządzenie nr 559/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.


 


PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


Zarządzenie nr 532/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka, w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.Zarządzenie nr 522/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka, złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r., z zakresu dofinansowania szkolenia sportowego.


 


PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Zarządzenie nr 523/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2018 r. w zakresie kultury fizycznejZarządzenie nr 520/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu kultury fizycznej. Zarządzenie nr 515/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2018 r. w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony zwierząt.Zarządzenie nr 513/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony zwierząt. Zarządzenie nr 511/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w 2018 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Zarządzenie nr 509/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2018 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


 


I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


Zarządzenie 500/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego


 


I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Zarządzenie nr 495/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz ochrona zwierząt


 


 


2017


PODZIAŁ ŚRODKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM


Zarządzenie nr 419/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w 2017 r., w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarządzenie nr 418/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2017 r., w dziedzinie kultura fizyczna, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarządzenie nr 379/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2017 r., w dziedzinie kultura fizyczna, z pominięciem otwartego konkursu ofert


 


 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Zarządzenie nr 383/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w II konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Zarządzenie nr 323/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zwierząt.


 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowegoZarządzenie nr 346/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.


 


II KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


Zarządzenie nr 363/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego


II KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Zarządzenie nr 362/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


 


 PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


Zarządzenie nr 348/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowegoZarządzenie nr 346/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego.


 


PODZIAŁ ŚRODKÓW I KOMISJE KONKURSOWE - I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Zarządzenie nr 335/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w dziedzinach: opieka społeczna oraz ochrona zdrowia.Zarządzenie nr 334/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Zarządzenie nr 332/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w dziedzinie: kultura fizyczna.Zarządzenie nr 328/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu kultury fizycznej. Zarządzenie nr 327/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w dziedzinach: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz ochrona zwierząt.Zarządzenie nr 323/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w I konkursie realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zwierząt.  


I KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


Zarządzenie nr 313/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie dofinansowania szkolenia sportowego


 


I KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Zarządzenie nr 307/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zwierząt


 


2016


 


IV KONKURS GRANTOWY


Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej


 


III KONKURS GRANTOWY


Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Giżycko - żegluję fair.


Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20.04.2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na III konkurs realizacji zadania publicznego w 2016 r. w dziedzinie kultura fizyczna.


 


PODZIAŁ ŚRODKÓW W I ORAZ II KONKURSIE GRANTOWYM NA ROK 2016


Zarządzenie nr 178/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016


 


II KONKURS GRANTOWY


Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia  20.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert dla  klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.


 


I KONKURS GRANTOWY


Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 20.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w  dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, ochrona zwierząt.


 


2015


 


IV KONKURS GRANTOWY


Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 16.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie  roku 2015 w dziedzinie kultura fizyczna oraz ochrona zdrowia.


Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 15.06.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs realizacji zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, kultura fizyczna.


Zarządzenie nr94/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie  roku 2015 w dziedzinie ochrony zwierząt


Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs realizacji zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, ochrona zwierząt, kultura fizyczna


Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 05.05.2015r. OGŁOSZENIE KONKURSU


 


III KONKURS GRANTOWY


Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 13.05.2015r. podział środków w III konkursie grantowym w roku 2015


Zarządzenie Nr 57/2015r. ogłoszenie III otwartego konkrsu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015r.


Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 08.05.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2015 roku


 


II KONKURS GRANTOWY


Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 03.04.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie sportu na terenie miasta


Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.03.2015w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 18.02.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka


 


I KONKURS GRANTOWY


Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015


Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 17.02.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadan publicznych w 2015r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura, kultura fizyczna. Zarządzenie nr 15/2015 zmieniające zarządzenie nr 14/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2015 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2015


2014 Zarządzenie nr 445/2014 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.


Zarządzenie Nr 438/2014 z dnia 01.07.2014r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.


Zarządzenie 425/2014 z dnia 22.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.


Zarządzenie Nr 424/2014 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2014 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.


Zarządzenie Nr 402/2014 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 07.04.2014r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014r. w dzidzinach : ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.


Zarządzenie Nr 401/2014 z dnia 28.03.2014r. w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizacje zadań publicznych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.


Zarządzenie Nr 387/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na dotacje dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka w roku 2014


Zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka nr 381/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka


Zarządzenie Nr 365/2014 z dnia 3.01.2014r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizacje zadań publicznych w  I konkursie roku 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna


Zarządzenie Nr 370/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 365/2014 w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie ofert rok 2014 w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia i kultura fizyczna Zarządzenie Nr 364/2014 z dnia 03.01.2014r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2014r. w dziedzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna


Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizacje zadań publicznych w I konkursie ofert na rok 2014 w dziedzinie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


Zarządzenie Nr 369/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 363/2013 podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w I konkursie ofert rok 2014 w dziedzinie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 362/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w I konkursie w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2014


Zarządzenie Nr 349/2013 z dnia 25.11.2013r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w  roku 2014


 


2013


Zarządzenie Nr 309/2013 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie ofert roku 2013 w dziedzinie kultury fizycznej.


Zarządzenie Nr 308/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w II konkursie ofert w dziedzinie kultury fizycznejZarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12.12.2012 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 228/2012 z dnia 5 grudnia 2012Zarządzenie Nr 246/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16.01.2013r.  w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2013 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.


Zarządzenie nr 248/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2013


 


 


2012Zarządzenie nr 140/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26.01.2012r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2012 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna


Zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3.02.2012r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2012


 


2011Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25.05.2011r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na drugi konkurs grantowy z realizacji zadań publicznych w 2011 r. w dziedzinie ochrona zdrowia


Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie grantowym w 2011 r.Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28.12.2010r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2011 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrz a Miasta Giżycka z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2011


2010Zarządzenie Nr 266/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2010 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna


Zarządzenie Nr 270/201