Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przejście - ul. Wodociągowa w km 0+121

Fala

 

Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa w km 0+121

 

Nazwa zadania: Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa w km 0+121”.

 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Rozpoczęcie realizacji: 11 październik 2021 r.

Zakończenie realizacji: 10 październik 2022 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Realizacja zadania miała na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2020 r., poz. 110, z poźn. zm.).

W ramach zadania przewidziane jest planowane doświetlenie przejścia dedykowanym oświetleniem, odtworzenie oznakowania poziomego, zastosowanie płyt chodnikowych dotykowych.

 

 

Wartość zadania: 31 093,00 zł

Wartość dofinansowania:  22 000,00 zł