Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przejścia - ul. Kościuszki w km 1+205

Fala

 

Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N Kościuszki w km 1+205

 

Nazwa zadania: Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N Kościuszki w km 1+205”.

 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Rozpoczęcie realizacji: 05 listopad 2021 r.

Zakończenie realizacji: 30 październik 2022 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Realizacja zadania miała na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2020 r., poz. 110, z poźn. zm.).

W ramach zadania przewidziane jest planowane doświetlenie przejścia dedykowanym oświetleniem, zastosowanie płyt chodnikowych dotykowych, zastosowanie aktywnego znaku D-6, montaż barier U-12a, odtworzenie oznakowania poziomego.

 

 

Wartość zadania: 39 580,00 zł

Wartość dofinansowania: 31 664,00 zł