Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przejście - ul. Kościuszki w km 0+665

Fala

 

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N ul. Kościuszki w km 0+665

 

Nazwa zadania: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N ul. Kościuszki w km 0+665”.

 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Rozpoczęcie realizacji: 11 październik 2021 r.

Zakończenie realizacji: 10 październik 2022 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Realizacja zadania miała na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2020 r., poz. 110, z poźn. zm.).

W ramach zadania przewidziane jest przesuniecie przejścia, dostosowanie strefy oczekiwania do obowiązujących norm z zastosowaniem płyt chodnikowych dotykowych, doświetlenie przejścia dedykowanym oświetleniem, wymiana wyblakłych i zniszczonych znaków na nowe D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowej fluoroscencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej, zastosowanie tabliczki T-27 na tle folii pryzmatycznej odblaskowej fluoroscencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej, odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie nawierzchni w kolorze czerwonym.

 

 

Wartość zadania: 39 100,00 zł

Wartość dofinansowania:  28 640,00 zł