Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przejście - Aleja Wojska Polskiego w km 1+311

Fala

 

Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N Aleja Wojska Polskiego w km 1+311

 

Nazwa zadania: Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N Aleja Wojska Polskiego km 1+311”.

 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Rozpoczęcie realizacji: 05 listopad 2021 r.

Zakończenie realizacji: 30 październik 2022 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Realizacja zadania miała na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2020 r., poz. 110, z poźn. zm.).

W ramach zadania przewidziane jest doświetlenie przejścia dedykowanym oświetleniem solarnym, , zastosowanie płyt chodnikowych dotykowych, odtworzenie oznakowania poziomego.

 

Wartość zadania: 43 270,00 zł

Wartość dofinansowania: 29 200,00 zł

 

Fot. Oliwia Nowakowska | Praktyka szkolna w UM