Wydarzenia organizowane przez NGO w 2024 roku | Kultura

Na realizację zadań na rzecz mieszkańców przez organizacje pozarządowe, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego miasto Giżycko przeznaczyło w tym roku 125 000 zł.

Wsparcie finansowe ze środków budżetowych miasta może uzyskać 20 spośród 37 złożonych projektów, spełniających wymogi formalne. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, co roku w mieście organizowany jest szereg wydarzeń i akcji ze wszystkich dziedzin życia społecznego.

 

Uzyskanie dofinansowania nie jest jednoznaczne z organizacją przedsięwzięcia. O szczegółach i zamiarach organizatorów będziemy informować na bieżąco w miejskim kalendarzu wydarzeń i aktualnościach na gizycko.pl. O szczegółach zadań z zakresu kultury piszemy poniżej. 

 


Czytaj także:

Wydarzenia organizowane przez NGO w 2024 z zakresu ekologii, pomocy społecznej, ochrony zdrowia,ochrony zwierząt, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów

 

Wydarzenia organizowane przez NGO w 2024 z zakresu sportu


 

Fundacja W Podróży zaprosi dzieci z giżyckich szkół, na "Podróż w czasie" czyli spotkanie z innymi kulturami w ramach cyklu 12 wydarzeń kulturalnych, które będą uczyć m.in. o starożytnych cywilizacjach. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski zorganizuje XXIII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej i Święto Twórczości Dziecięcej. Stowarzyszenie Teatr Ludyczny zaprosi mieszkańców na spektakl uliczny połączony z warsztatami.  Sztukę uliczną, ale z eko przekazem przygotuje dla mieszkańców Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody. Stowarzyszenie zorganizuje także kolejną edycję plenerowej wystawy fotograficznej „Mazurska przyroda okiem giżycczan”.

 

Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewne

Fot. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewne, gizycko.pl/ T. Karolski

 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” zorganizują 2. edycję wielopokoleniowego projektu przybliżającego tradycje naszego regionu z udziałem Przedszkolaków i Seniorów. Fundacja TIME Twórczość, Inspiracja, Marzenia, Edukacja zaprosi mieszkańców do twórczego działania w plenerze podczas warsztatów artystycznych. 

 Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury zorganizuje trzecią edycję Festiwalu GOLAS - czyli Giżycką Otwartą Letnią Akademię Sztuki.

Fundacja Sztuk Krytycznych przybliży mieszkańcom mazurską kulturę i historię poprzez projekty: "Mazurskie Tropy - czyli mój świat widziany oczami Melchiora Wańkowicza w podróży do Prus Wschodnich w 1935 roku", a także "Dyptyki sąsiedzkie. Mazury/Suwalszczyzna". Fundacja st.ART zrealizuje kolejny film, tym razem o giżyckich zesłańcach na Sybir. 

 

Kino GCK

Fot. Pokaz filmu Fundacji st.ART o Zespole Pieśni i Tańca Giżycko/ M. Kulas-Szyrmer

 

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej otrzymało dofinansowanie na realizację koncertu piosenki francuskiej i spotkanie z literaturą francuską. Giżycki Klub Motocyklowy „VBOYEN MC” zorganizuje XXV Letni zlot motocykli w Twierdzy Boyen. Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku zapozna dzieci z tradycją własnego regionu, światem dawnych wierzeń, obyczajów, a także codzienną pracą.

 

Parada Motocykli

Fot. Parada Motocykli, gizycko.pl/ T. Karolski

 

Fundacja na rzecz Kultury i Sztuki AVANGART zaprosi mieszkańców na koncert w ramach IX Mazurskiego Festiwalu Operowego BELCANTO. Wodne Krainy zyskały dofinansowanie na organizację znanej w Giżycku imprezy dla młodzieży Mazury Hip Hop Festiwal Giżycko 2024. Fundacja Teatr IOTA otrzymała wsparcie na realizację projektu Scena Słowa 2024 - NA GRANICY. Stowarzyszenie 
Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” zorganizuje IV Integracyjny Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych „GIŻYCKA FABRYKA DŹWIĘKÓW - AHOJ MAZURY!”

 

 IOTA

Fot. IOTA "Tańce Rodzinne", z zasobów organizatora

 

Szczegółowy podział środków określa

Zarządzenie nr 1340/2024 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2024 r. z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego