Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Stanisława Moniuszki 5 w Giżycki - etap I - Budowa trybun

Fala

Flaga i herb Polski

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej w Giżycku. Zadanie obejmuje rozebranie starej i budowę nowej trybuny. W efekcie powstanie zadaszona trybuna. Obiekt zostanie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Zostanie zwiększona liczba miejsc siedzących.

Zakres prac: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowa ciągów komunikacyjnych, trybun wraz z wyposażeniem, zadaszenia trybuny, stanowiska spikera. Roboty w zakresie instalacji i przyłączy branży elektrycznej i teletechnicznej. Roboty wykończeniowe.

Przewidywany okres zakończenia inwestycji: IV kwartał 2025 r.

 

Przewidywana wartość inwestycji: 4 500 000,00 zł

Dofinansowanie: 4 050 000,00 zł

Logo Polski Ład