Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa, przebudowa i remont nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku

Fala

Flaga i herb Polski

Celem zadania jest poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego, poprzez naprawę i wykonanie nowych nawierzchni alejek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Zakres prac obejmuje:

  1. a) Roboty przygotowawcze,
  2. b) Roboty rozbiórkowe,
  3. c) Roboty ziemne,
  4. d) Roboty związane z wykonywaniem nawierzchni,
  5. e) Roboty związane z wykonywaniem infrastruktury technicznej,
  6. f) Roboty towarzyszące.

Przewidywany okres zakończenia inwestycji: IV kwartał 2025 r.

Przewidywana wartość inwestycji: 1 700 000,00 zł

Dofinansowanie: 1 445 000,00 zł

 

Logo Polski Ład