Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Nadbudowa budynku SOR wraz z wykonaniem komunikacji pionowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o.

Fala

Flaga i hebr Polsk

Celem zadania jest poprawa świadczenia usług medycznych prowadzonych przez szpital w Giżycku. Budynki Szpitala, w których prowadzona jest działalność medyczna poza budynkiem SOR powstały na początku XX wieku i posiadają duże ograniczenia, co do prowadzenia nowoczesnej działalności medycznej. Planowana inwestycja obejmuje nadbudowę budynku SOR w celu przeniesienia dwóch oddziałów oraz remont i rozbudowę budynku oddziału zakaźnego. Inwestycja zostanie przeprowadzona w formule zaprojektuj – wybuduj.

 

Zakres inwestycji obejmuje nadbudowę budynku SOR i umiejscowienia w niej dwóch oddziałów: Urologicznego i Neurologicznego oraz komunikacji pionowej. Nadbudowa polegać będzie na usunięciu warstwy wierzchniej dachu i odsłonięciu stropu, który jest przygotowany do nadbudowy a następnie posadowieniu dodatkowego piętra, wybudowaniu ścian oraz wykonaniu nowego dachu, a także wykonaniu wszystkich instalacji niezbędnych do funkcjonowania, w tym także zainstalowaniu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu.

Przewidywany okres zakończenia inwestycji: II kwartał 2025 r.

 

Przewidywana wartość inwestycji: 11 764 000,00zł

Dofinansowanie: 9 999 400,00 zł

Logo Polski Ład