Projekty realizowane przed 2007 r.

Projekty realizowane przed 2007 r.

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Baltic Fort Route - Szlak Nadbałtyckich Twierdz

Fala

 

“BALTIC FORT ROUTE” - „Szlak Nadbałtyckich Twierdz”

 

Projekt

„Fortresses Network and Baltic Culture and Tourism Route Fortresses”
„Kulturowo-Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz”
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR

w kwocie 2, 4 mln EUR (dofinansowanie 1,77 EUR),

z czego 160 tys. EUR to budżet miasta Giżycka

 

czas trwania:
styczeń 2005 - czerwiec 2007

 

partner wiodący:
Kostrzyń nad Odrą

kontakt: Agnieszka Zurawska-Tatala

Tel: +48 95 727 81 24  zurawska@kostrzyn.um.gov.pl

 

Projekt dotyczy stworzenia międzynarodowej sieci współpracy umocnień militarnych środkowo-wschodniej Europy

 

 

 Twierdza Boyen w Giżycku XIX-wieczny obiekt militarny, niewątpliwie najciekawszy zabytek Giżycka o wyjątkowej wartości historycznej i wysokich walorach turystycznych. Obiekt stanowi cenny przykład pruskiej szkoły fortyfikacyjnej z poł. XIX w. i jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków architektury obronnej XIX wieku w Polsce. 

Warto zobaczyć: informacje o zabytku

 

Przedsięwzięcie wspiera europejską współpracę pomiędzy miastami, instytucjami naukowymi, ekspertami z różnych dziedzin. Celem wszystkich partnerów jest stworzenie poprzez międzynarodową kooperację, trwałych podstaw dla modernizacji i turystycznego wykorzystania umocnień militarnych środkowo-wschodniej Europy. Poprzez trwałe dostosowanie sieci umocnień środkowo-wschodniej Europy do użytkowania turystycznego, mogą być osiągnięte ogromne rezultaty w zakresie prac naukowych, inwentaryzacji i praktyki renowacyjnej.

 

Jednych z efektów projektu jest baza danych TIS, zawierająca informacje o fortyfikacjach leżących na „Szlaku Nadbałtyckich Twierdz” oraz strona internetowa.

 

 

W ramach projektu Giżycko stworzyło program funkcjonalny dot. Twierdzy Boyen ("Projekt koncepcyjny usytuowania obiektów oraz ustalenia programu użytkowego poszczególnych obiektów na obszarze Twierdzy Boyen w Giżycku" przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr III/18/06 z dnia 15 grudnia 2006r.) , stronę internetową w pięciu językach (polski, angielski, niemiecki, litewski, rosyjski) i materiały promocyjne. Powstała również wirtualizacja znajdująca się na oficjalnej stronie Twierdzy Boyen www.boyen.gizycko.pl. Dzięki niej można odbyć wirtualny spacer po twierdzy (film oraz rendery), uatrakcyjniony dodatkowo o Panoramy 360° z kilku charakterystycznych punktów twierdzy.

 

Render - Brama Kętrzyńska

 

Fortyfikacja promowana jest poprzez wydany w języku polskim, angielskim, niemieckim, litewskim oraz rosyjskim folder "Twierdza Boyen", zawierający model Bramy Giżyckiej do samodzielnego złożenia. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy i audiowizualny.  Przeprowadzona została też inwestycja w jednym z obiektów Twierdzy Boyen.

 

Uczestniczyliśmy w konferencjach oraz w spotkaniach roboczych m.in.: w Wilnie, Kownie, Berlinie, Nowym Dworze Mazowieckim, Kostrzynie, Gdańsku, a także holenderskim Utrechcie, gdzie przedstawione zostały zasady funkcjonowania i formy użytkowania fortyfikacji w pozostałych częściach Europy (Francja, Włochy, Holandia).

 

 

Giżycka delegacja wzięła też udział w VIII Dniach Twierdzy Kostrzyn 1–2.09.2007r., podczas których miało miejsce spotkanie robocze partnerów projektu oraz uroczyste otwarcie punktu informacji turystycznej w Twierdzy Kostrzyn sfinansowanego z projektu „BFR”.

 

W ramach projektu w 2006 i 2007 roku również w naszym mieście organizowane były konferencje tematyczne z udziałem międzynarodowych partnerów (Niemcy, Litwa i Polska).  W drugiej konferencji, która odbyła się w dniach 18 – 20.06.2007r. udział wzięli również przedstawiciele partnerskiego miasta Dubna na Ukrainie.

 

Końcowe spotkanie partnerów projektu w Berlinie 16-19.10.2007r. Podsumowano wówczas projekt, jego produkty oraz rezultaty, została podjęta decyzja o kontynuacji projektu oraz o jego rozszerzeniu o partnerów z południa i zachodu Europy.

 

Oficjalna strona internetowa Twierdzy Boyen