Projekty realizowane przed 2007 r.

Projekty realizowane przed 2007 r.

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Mój sąsiad moim przyjacielem - obozy integracyjne

Fala

Euroregion Niemen
Program Współpracy Przygranicznej Phare
Region Morza Bałtyckiego 2002
Fundusz Małych Projektów

 

Projekt pod patronatem Euroregionu Niemen

pt.: „Mój sąsiad moim przyjacielem –

obozy integracyjne dzieci i młodzieży”

 

o wartości 97666,8 EUR otrzymał dofinansowanie

w wysokości 78133,44 EUR (77,4% całkowitego kosztu projektu) decyzją Komisji Europejskiej ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego, edycja Phare 2002/2003, PL2003/005-873.

 

 

Czas trwania projektu:

12 miesięcy (30 grudnia 2004 r. - 29 grudnia 2005 r.)

 

 

Koordynator projektu:

Wydział Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

 

Projekt dotyczy wymiany dzieci i młodzieży szkolnej z Giżycka,

litewskich Trok i niemieckiego Düsseldorfu

 

 

Odległość dzieląca Giżycko i Troki nie jest duża, co stanowiło czynnik ułatwiający zacieśnienie współpracy. Miasta pragnęły dotychczasową współpracę między klubami sportowymi poszerzyć o inne dziedziny życia lokalnego. W projekcie udział wzięła również młodzież z Niemiec. Głównym celem projektów było nawiązanie trwałych kontaktów transgranicznych pomiędzy młodzieżą szkolną, poprzez poszerzenie wiedzy o kulturze i historii regionu sąsiada. Wymiana młodzieży szkolnej pozwoliła jej uczestnikom poznać region sąsiada, przybliżyć jego kulturę i historię.

 

 

Odbiorcą projektu realizowanego od 30 grudnia 2004 r. do 29 grudnia 2005 r., była 250 osobowa grupa młodzieży z Giżycka, Trok i Düsseldorfu w wieku 7-16 lat a także nauczyciele, animatorzy kultury, samorzą dy i jednostki im podległe zajmujące się młodzieżą. Dzięki kontaktom nawiązanym w ramach wymiany społeczności lokalne mogły pośrednio poznać się nawzajem.

 

 

 

W ramach projektu młodzież gimnazjalna (20 osób) pojechała zimą (29 stycznia – 6 lutego 2005 r.) do Düsseldorfu, gdzie wspólnie z niemiecką młodzieżą uczestniczyła w zajęciach szkolnych. Giżycczanie wzięli również udział w wycieczce do Kolonii oraz wieczorze kulturalnym zorganizowanym przez młodych Niemców. Wyjazd był doskonałą okazją do zapoznania się z historią i kulturą naszego zachodniego sąsiada. Była to również ciekawa „lekcja” języka niemieckiego.

 

 

Uczniowie szkół podstawowych wzięli natomiast udział w wymianie zimowej z Trokami. Czterdziestoosobowa grupa dzieci z Giżycka uczestniczyła w dziesięciodniowym kursie tańca w Trokach (27 stycznia – 5 lutego 2005 r.), a dzieci z Trok (40 osób) w kursie tańca w Giżycku (20-30 maja 2005 r.).

 

 

Podczas pobytu dzieci uczestniczyły nie tylko w kursie tańca towarzyskiego, ale również w zajęciach sportowych, kulturalnych i artystycznych, organizowane były imprezy z udziałem rówieśników z Trok. Giżyckie dzieci podczas wycieczek miały okazję zapoznać się z okolicą rejonu trockiego i dziedzictwem kulturowym całego regionu. Zwiedzały muzea i zabytki, były w Wilnie.

 

 

Goście litewscy również nie nudzili się w Giżycku dzięki wielu atrakcjom. Organizowane były imprezy z udziałem rówieśników z Giżycka. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie i sali gimnastycznej, zapoznały się z okolicą. Podczas tej wymiany odbyła się wycieczka do Olsztyna i Grunwaldu.

 

 

Dzieci z Trok i Giżycka podczas wymiany letniej kontynuowały kurs tańca towarzyskiego w Giżycku (29 czerwca – 9 lipca 2005 r.) i Trokach (9-19 lipca 2005 r.).

 

 

Dzieci z Trok (40 osób) wzięły udział w kursie tańca latynoamerykańskiego oraz zapoznały się z regionem. Podczas pobytu w Giżycku miały okazję do pożeglowania po jeziorach mazurskich. Pomiędzy dziećmi giżyckimi i trockimi rozegrane zostały letnie rozgrywki sportowe. Podczas tej wymiany odbyła się też wycieczka do Olsztyna i Grunwaldu.

 

 

Podczas 10-dniowego pobytu w Trokach od 9 do 19 lipca 2005 r. czterdziestoosobowa grupa giżyckich dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat uczestniczyła w kursie tańca latynoamerykańskiego, zapoznała się z okolicą regionu trockiego, zwiedzała również muzea i zabytki. Podczas tej wymiany odbyła się również wycieczka do Wilna.

 

 

Młodzież z Düsseldorfu (20 osób) wspólnie z młodzieżą z Giżycka (20 osób) w ramach wymiany letniej (13 -19 czerwca 2005 r.) wzięła udział w kilkudniowym obozie żeglarskim w Giżycku. Podczas 7-dniowego pobytu młodzież z Düsseldorfu wspólnie z uczniami polskimi uczestniczyła w lekcjach, gdzie miała możliwość zapoznania się z polskim systemem nauczania. Młodzież giżycka zorganizowała wieczór kultury polskiej, na którym goście zapoznali się z potrawami kuchni regionalnej oraz z kulturą lokalną. Młodzież z Giżycka i Düsseldorfu uczestniczyła też w wycieczce do Gdańska.

 

 

We wrześniu (26 – 30 września 2005r.) odbyły się w Giżycku transgraniczne warsztaty artystyczne „Pod gwiaździstym niebem”. W warsztatach wzięła udział 40-osobowa grupa dzieci z Trok ze szkół podstawowych oraz dzieci z giżyckich szkół podstawowych. Oprócz warsztatów kreatywnych dzieci wzięły udział w zajęciach w giżyckiej szkole oraz w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Czterdzieścioro dzieci i czterech opiekunów wzięło udział w pobycie siedmiodniowym, natomiast druga 40-osobowa grupa przyjechała na trzy dni do Giżycka, była to grupa, która wzięła udział w konkursie tańca towarzyskiego.

 

 

Młodzież uczestnicząca w wymianie poznała kulturę, historię oraz region sąsiada, podczas wspólnych warsztatów artystycznych 350-osobowa grupa dzieci miała możliwość wspólnego tworzenia, co zaowocowało wspólnym trocko – giżyckim przedstawieniem prac artystycznych na zakończenie projektu 1 października 2005 r., które obejrzało ok. 300 osób. Warsztaty artystyczne uwieńczone zostały też pokazem tańca towarzyskiego, w którym udział wzięli uczestnicy zimowego i letniego kursu tańca w Trokach i Giżycku. Podczas tego spotkania nastąpiła prezentacja multimedialna będąca podsumowaniem projektu. W spotkaniu udział wzięły władze samorządowe Giżycka, zaproszeni goście, w tym media krajowe i lokalne.

 

 

Poprzez wymianę młodzieży nawiązane zostały trwałe kontakty transgraniczne pomiędzy młodzieżą. W wyniku realizacji projektu bardzo rozwinęły się również kontakty pomiędzy samorządami – w 2006 roku odbył się kolejny cykl warsztatów artystycznych z udziałem innych partnerów z Litwy (miasto Varena) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A LT-PL-RU.

 

 

 

Realizacja projektu przyczyniła się do zacieśnienia stosunków partnerskich pomiędzy Trokami a Giżyckiem. W wyniku tego 28 maja 2005 r. podczas Dni Giżycka została podpisana umowa partnerska pomiędzy miastami, określająca dalsze kierunki współpracy.

 

 

 

Giżyckie Centrum Kultury w wyniku naszych kontaktów z Trokami nawiązało współpracę z Trockim Domem Kultury, w wyniku tego giżycki zespół wystąpił w listopadzie 2005 r. na Wieczorze Poetyckim w Trokach.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku kontynuuje organizację wspólnych turniejów piłkarskich oraz zawodów sportowych.