Projekty realizowane przed 2007 r.

Projekty realizowane przed 2007 r.

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Sąsiedzi dobrymi przyjaciółmi - międzynarodowe obozy

Fala


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa – Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej
INTERREG III A/TACIS CBC

„SĄSIEDZI DOBRYMI PRZYJACIÓŁMI –
MIĘDZYNARODOWE OBOZY DZIECI I MŁODZIEŻY”


Wartość projektu:

75.500 EUR, z czego 75 % czyli 56.625 EUR pozyskano z Interregu III A

Czas trwania projektu: 10 miesięcy


Koordynator projektu:

Wydział Promocji i Integracji Europejskiej

Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Projekt dotyczy wymiany dzieci i młodzieży szkolnej
z Giżycka i Alytusa na Litwie

 

Projekt nr 2005/009 pt.: "Sąsiedzi dobrymi przyjaciółmi – międzynarodowe obozy dzieci i młodzieży" otrzymał

miano najpopularniejszego projektu sierpnia 2007 

zdobywając 26 głosów.
więcej na stronie:
www.interreg3a.org/interregpl

 

 Odległość dzieląca Giżycko i Alytus nie jest duża, co stanowiło czynnik ułatwiający zacieśnienie współpracy. Miasto Giżycko pragnęło dotychczasowe kontakty z litewskimi Trokami i Vareną poszerzyć o wymianę dzieci i młodzieży z kolejnym partnerem z Litwy.

 

 

 

Głównym celem projektu było nawiązanie trwałych kontaktów transgranicznych pomiędzy młodzieżą szkolną. Wymiana pozwoliła także jej uczestnikom na poznanie regionu sąsiada, przybliżenie jego kultury i historii.

 

 

Odbiorcą projektu była 160-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Giżycka oraz Alytusa w wieku 7-16 lat, a także nauczyciele, animatorzy kultury, samorządy i jednostki im podległe zajmujące się młodzieżą.

 

 

Dzięki kontaktom nawiązanym w ramach wymiany, społeczności lokalne mogły pośrednio poznać się nawzajem.

 

 

 

Podczas wymiany letniej (7-20 oraz 10-23 sierpnia 2006 r.) młodzi Polacy i Litwini wzięli udział w 14 – dniowym obozie żeglarskim w okolicach Giżycka. W ramach kursu żeglarskiego odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne na wodzie, przygotowujące do egzaminu na patent żeglarza jachtowego. Zimą (5-14 stycznia 2007 r.) grupa litewska przyjechała do Giżycka, gdzie uczestniczyła wspólnie z giżycczanami w obozie integracyjnym. Dodatkowo uczestnicy projektu mieli okazję poznać walory kulturalne, turystyczne i naturalne naszego regionu.

 

 

 

 

W ramach wymiany prowadzone były zajęcia sportowe, kulturalne i artystyczne. Odbyły się wycieczki po okolicy celem zapoznania się z dziedzictwem kulturowym regionu. Wśród atrakcji przewidziano m.in.: zwiedzanie Giżycka i Twierdzy Boyen, wycieczki krajoznawcze do: Mamerek (bunkry), Owczarni (Muzeum Mazurskie), Woliska (ostoja żubrów) i Gdańska, wycieczkę do pracowni ceramicznej Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, naukę żeglowania, rejsy statkiem, zawody pływackie, zabawy w dwa ognie i badmintona, ogniska, rozgrywki w tenisa stołowego, piłkę siatkową, nożną i bilard, konkursy plastyczne, lekcje ekologiczne na ścieżce dydaktycznej, projekcje bajek i filmów, zajęcia komputerowe, dyskoteki, karaoke, naukę piosenek w języku polskim i litewskim.

 

 

Uroczyste zakończenie projektu z udziałem władz Giżycka, realizatorów projektu, przedstawicieli Alytusa, mediów, społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży z Giżycka, Domu Dziecka w Alytusie i Valkininku, nastąpiło 13 stycznia 2007r. Podczas spotkania uczestnicy projektu zaprezentowali program artystyczny i wspólnie wykonali piosenki w języku polskim i litewskim. Była również prezentacja multimedialna z przebiegu projektu i informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez UE, a zwycięzcom licznych konkursów i zabaw wręczone zostały nagrody. Wszyscy obecni mogli również zapoznać się z życiem obozowiczów dzięki stworzonej przez młodych kronice projektu. Uwieńczeniem dnia był integracyjny mecz piłki nożnej.

 

 

Podczas obozów polskie i litewskie dzieci miały szansę poznania regionu sąsiada, jego kultury, historii i lokalnych tradycji. Była to również okazja do wykorzystania znajomości języka angielskiego.


Wszystko to z pewnością służy kształtowaniu nowej otwartej tożsamości regionalnej: twórczej aktywności, tolerancji i otwartości. Młodzież uczy się umiejętności współpracy, czego wymiernym efektem są nawiązane trwałe kontakty transgraniczne.

 


Nauczyciele, animatorzy kultury, a także samorządy i jednostki im podległe, realizujące zadania wynikające z zakresu edukacji, miały możliwość poznania nowych form pracy na rzecz ludzi młodych z zakresu: edukacji, kultury, historii i promocji własnego regionu. Dzięki realizacji projektu nie tylko młodzież, ale także te jednostki miały szansę stworzenia sieci kontaktów, umożliwiającą realizację w przyszłości wspólnych przedsięwzięć i tworzenie wspólnych programów.


Wymiana z pewnością wpłynie na dalszy rozwój współpracy między miastami i zaowocuje kolejnymi projektami, dzięki którym zacieśnione zostaną więzi obu społeczności.