2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa kładki nad ulicą Kolejową

Fala

 

 

„Budowa kładki nad ulica Kolejowa oraz torami - łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka”

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego

Podziałanie 2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna

 

 

 

Całkowita wartość projektu:

8.005.647,99 zł

 

Całkowita wartość dotacji:

1.993.525,96 zł

Koszty kwalifikowane: 7.974.103,85 zł

Koszty niekwalifikowane: 31.544,14 zł

 

Termin realizacji:
24.06.2009 – 15.12.2010

 

 

System Wielkich Jezior Mazurskich jest jednym z najbardziej popularnych ośrodków turystyki i zdecydowanie największym ośrodkiem żeglarskim w Polsce. Z turystyką nadzieje na rozwój regionu wiążą zarówno władze lokalne jak i społeczność Mazur. Charakter turystyki mazurskiej jest zdeterminowany atrakcjami, jakie przyciągają gości. Niezależnie od tego, że oferta turystyczna jest stale urozmaicana, koronna atrakcja pozostaje przyroda, a przede wszystkim jeziora. Dlatego też ważny jest bezpieczny dostęp do jeziora, które znajduje sie niedaleko torów kolejowych w Giżycku.

 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Giżycku przy ulicy Kolejowej pomiędzy pasażem w centrum miasta a portem Ekomarina Giżycko.

 

fot. Marcin Harasymenko

 

Zadanie polegało na wybudowaniu kładki nad ul. Kolejową oraz torami i stworzeniu tzw. kładki komunikacyjnej łączącej dwie części miasta rozdzielone dotychczas przeszkodą, jaka jest szeroka, wielotorowa linia kolejowa z trakcją elektryczną oraz ulica Kolejowa.

 

Zaprojektowano zespół obiektów inżynierskich złożonych z: kładki, schodów umiejscowionych po obu stronach promenady oraz windy dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami.

 

 

 

Realizacja projektu ma rozwiązać problem bezpieczeństwa pieszego układu komunikacyjnego oraz poprawić dostęp do Jeziora Niegocin, obszaru o wyjątkowych walorach turystycznych. Kładka jest infrastrukturą okołoturystyczną, towarzyszącą rozwojowi turystyki w Giżycku. Brak działań w zakresie zapewnienia mieszkańcom i turystom bezpiecznego dostępu do wypoczynku nad brzegiem Jeziora Niegocin i wykorzystania potencjału turystycznego Giżycka spowoduje wysoki koszt ekonomiczny, m.in. zahamowanie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru objętego projektem.

 

Podejmowane działania w ramach projektu mają na celu przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Giżycka. Ukierunkowane zostały także na poprawę estetyki przestrzennej Miasta, dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców, co dodatkowo wpłynie na podniesienie poziomu oraz jakości życia.

 

Podstawowe wymiary i parametry kładki:

- całkowita długość konstrukcji 71,2 m,

- rozpiętości przęseł 56,12 + 14,48 m,

- szerokość chodnika na kładce 5,0 m,

- geometria w planie: obiekt prosty i prostopadły do ulicy Kolejowej.

 

Z realizacji projektu:

- 4.03.2010 ogłoszenie przetargu (termin składania ofert 23.03.2010)

- 30.03.2010 ogłoszenie o wyniku postępowania (Do realizacji zamówienia wybrana została oferta Konsorcjum: Most Sp. z o.o., 81-862 SOPOT, ul. Kujawska 51A, VISTAL Gdynia S.A., 81-061 GDYNIA, ul. Hutnicza 40)

- 11.09.2011 Uroczyste otwarcie obiektu

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA:

 

Kładka w trakcie realizacji

 

wizualizacja

 

14 września 2010

 

 

 

 

 

wrzesień 2010 fot. M. Harasymenko

 

 

 

 

 

luty 2011 fot. M Harasymenko

 

 

 

 

 

 

Uroczyste otwarcie kładki 11.09.2011

 

 

 

 

Kładka po otwarciu wrzesień 2011

 

 

 

 

 

Kładka nocą wrzesień 2011 fot. Patryk Boguszewicz

 

 

 

 

 

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

Projekt pn. „Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej  jezioro  Niegocin z centrum miasta Giżycka” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013