2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Moje@Giżycko Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna ePUI

Fala

 

 

 

 

„MOJE@GIŻYCKO - Elektroniczna Platforma Usługowo-Innowacyjna (ePUI)”

 

 

Projekt „Moje@Giżycko - Elektroniczna platforma usługowo-informacyjna (ePUI)” umowa nr UDA –RPWM.07.02.01-28-017/14-00 realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 „Infrastruktura społęczeństwa informacyjnego” Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych” Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Projekt realizowany w roku 2015

Całkowita wartość projektu:  1 105 053,11 zł

Wartość projektu środki europejskie (EFRR): 939 295,13 zł

Wkład własny: 165 757,98 zł (15%)

Rozpoczęcie: 6.11.2012, Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 15.11.2012

Umowa podpisana 29 września 2014, Zakończenie projektu: 30.09.2015
 

W ramach projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Giżycku powstaje jednolity system informacji - portal zewnętrzny dla klientów urzędu oraz portal wewnętrzny dla pracowników. Portal zewnętrzny będzie elektroniczną platformą kontaktowania się z mieszkańcami, gdzie znajdą się informacje z różnych dziedzin naszego życia oraz pracy urzędu. Tak więc klienci giżyckiego urzędu zyskają nie tylko dostęp do bazy informacji czy dokumentów, ale również będą mogli wyrażać swoje opinie na forum oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

 

JUŻ MOŻNA SKORZYSTAĆ Z SERWISU E-CMENTARZ

Na stronie internetowej Cmentarza Komunalnego w Giżycku ecmentarz.gizycko.pl jest mozliwość oszukania miejsca pochówku osób bliskich. Wyszukiwarka pozwala zlokalizować groby osób pochowanych na Cmentarzach Komunalnych w Giżycku oraz wyznaczyć drogę od dowolnej bramy cmentarza.

 

 

Portal „Moje@Giżycko” będzie zawierał w formie podportali między innymi tematy dotyczące bezpieczeństwa, kultury, sportu, urzędu i Rady Miejskiej.

 

Takie rozwiązania umożliwią np.:

  • powiadamianie zarejestrowanych mieszkańców o zagrożeniach za pomocą aplikacji mobilnej i poczty elektronicznej,
  • udostępnienie informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym,
  • informacje o utrudnieniach związanych z organizacją imprez,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy, numery telefonów do wszystkich służb, sygnały alarmowe i wiele innych ważnych informacji.
  • W części kulturalnej i sportowej znajdzie się elektroniczny system powiadamiania o imprezach i wydarzeniach organizowanych w mieście oraz elektroniczna rezerwacja miejsc na imprezy czy basen.
  • Na portalu kulturalnym pojawi się również przewodnik po twierdzy Boyen.

 

Zależy nam na ułatwieniu kontaktów mieszkańców z pracownikami Urzędu i usprawnieniu dostępu drogą elektroniczną do różnych dokumentów, dlatego też w e-Urzędzie pojawią się informacje dotyczące załatwiania spraw, dostęp do formularzy interaktywnych, a po zalogowaniu interesanta dostęp do indywidualnych informacji np. wysokości zobowiązań z możliwością przekierowania do portalu płatności. Platforma dialogu społecznego umożliwi zapoznanie się mieszkańców z projektami najważniejszych przedsięwzięć planowanych przez samorząd oraz wyrażania swoich opinii na ich temat.


W części dotyczącej pracy urzędu portalu znajdą się także udogodnienia dla przedsiębiorców czy informacje na temat cmentarzy komunalnych. Na portalu nie zabraknie również platformy kontaktu mieszkańców z radnymi, materiałów związanych z działalnością Rady Miejskiej czy transmisji on-line z posiedzeń. Realizacja projektu „Moje@Giżycko” ułatwi mieszkańcom elektroniczny kontakt z samorządem.

 

Kontakt w sprawie projektu:

Arkadiusz Połojański sekretarz miasta
tel. 87 7324 150 sekretarz@gizycko.pl

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

 

 

Projekt pn. "MOJE@GIŻYCKO - Elektroniczna Platforma Usługowo-Innowacyjna (ePUI)" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013