2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Współpraca Giżycka i Vareny

Fala

Dzięki współpracy Giżycka i Vareny w naszym

mieście powstaną dwa nowe place zabaw

przy przedszkolach miejskich, a place zabaw

w Varenie zostaną wyposażone w nowe sprzęty.

                                 

 

Projekt pn. „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją” (nr projektu LT- PL-4R-288) złożony wspólnie przez Gminę Miejską Giżycko oraz Administrację Miasta Varena otrzymał dofinansowanie w ramach IV naboru wniosków w Programie Współpracy V-A Litwa-Polska. W dniu 07 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o łącznej wartości 515 741,81 euro.

Głównym celem projektu jest intensyfikacja współpracy transgranicznej instytucji przedszkolnych w celu rozwoju społecznego, walki z ubóstwem, dyskryminacją, jak również promowanie zdrowego stylu życia na obszarze przygranicznym w Giżycku i Varenie. Działaniami w projekcie zostaną objęte dwa miejskie przedszkola, tj. Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku oraz Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku.

W ramach projektu oprócz nowoczesnego wyposażenia placów zabaw w miejskich przedszkolach, zostanie zakupiony również sprzęt, w tym multimedialny, do prowadzenia innowacyjnych działań w zakresie integracji społecznej i promowania zdrowego stylu życia w przedszkolach. Kadra pedagogiczna weźmie udział w cyklu szkoleń oraz warsztatów, których celem jest przygotowanie programu prewencyjnego dotyczącego integracji społecznej, promowania zdrowego stylu życia, walki z ubóstwem i dyskryminacją. Natomiast dla przedszkolaków zorganizowane zostaną imprezy oraz wydarzenia promujące działania w projekcie tj. olimpiady transgraniczne, wydarzenia sportowo-rekreacyjne poprzedzone zajęciami edukacyjnymi, lokalne imprezy z udziałem mieszkańców, włączając akcje charytatywne. Zwieńczeniem działań w projekcie będzie wspólna konferencja podsumowująca, w której udział wezmą partnerzy projektu, społeczność przedszkolna oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z przedszkolami.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.12.2022
Całkowity budżet projektu: 515 741,81 euro.
Gmina Miejska Giżycko Beneficjent wiodący: 267 090,14 euro, dofinansowanie: 227 026,61 euro.
Administracja Miasta Varena: 248 651,67 euro, , dofinansowanie: 211 353,91 euro.

 

Projekt współfinansowany z Programu
Współpracy V-A Litwa Polska