2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Zdalna Szkoła +

Fala

Logo

 

W ramach konkursu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

 

Gmina Miejska Giżycko otrzymała  104 999,84 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych. 

Wartość dofinansowania stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Sprzęt zapewni wsparcie dla 5 szkół:

Szkoła podstawowa nr 1 w Giżycku 

Szkoła podstawowa nr 2 w Giżycku 

Szkoła podstawowa nr 3 w Giżycku 

Szkoła podstawowa nr 4 w Giżycku 

Szkoła podstawowa nr 7 w Giżycku 

 

Szacowana liczba nauczycieli objętych wsparciem: od 1 do 5

Szacowana liczba uczniów objętych wsparciem: od 83 do 87

Szacowana liczba uczniów z rodzin wielodzietnych (3+): od 60 do 69

 

 

W skali całego kraju przeznaczono kolejne 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Sprzęt komputerowy trafi do osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

 

Foto: Kamil Koletyński