2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku

Fala

Logo

„Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne”

 

 

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-11-03

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2016-12-07

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2017-10-31

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału turystycznego Giżycka w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego.

 

Planowany efekt:

Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych – plaży miejskiej w Giżycku na cele turystycznorekreacyjne przyczyni się do utrzymania/ zwiększenia przewagi konkurencyjnej Giżycka położonego w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich nad innymi regionami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego. W wyniku działań projektowych nastąpi przyciągnięcie do Giżycka większej liczby turystów a także mieszkańców poprzez stworzenie nowej oferty turystycznej. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zainteresowania odwiedzających miejscami należącymi do dziedzictwa naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja przedsięwzięcia włączy nowo powstały obiekt w wachlarz produktów turystycznych województwa poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb związanych ze stworzeniem ulepszonej oferty turystycznej na terenie Giżycka. Rezultatem jest  zwiększenie liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury o 112 tys. (2017 r.)

 

Zakres projektu:

 

1.     Roboty budowlane:

- roboty rozbiórkowe (rozebranie zjeżdżalni i basenu oraz stanowiska dla ratowników; likwidacja istniejącego uzbrojenia: demontaż. słupów oświetleniowych 6 szt. i podziemnej instalacji wodociągowej; wyburzenie istniejącego wzdłuż plaży żelbet. muru oporowego oraz likwidacja podestów znajdujących się na murze; rozbiórka istniejących stałych pomostów drewnianych usytuowanych przy nabrzeżu; rozbiórka wraz przebudową istniejących umocnień wzdłuż nabrzeża;

- roboty ziemne związane z wyrównaniem linii brzeg. jeziora tj. zasypanie istniejącego brodzika kąpielowego oraz wyprofilowanie terenu w celu uzyskania plaży piaskowej z łagodnym zejściem do wody

- wykonanie ostróg palisadowych (4 ostrogi)

- wyposażenie i mała architektura - wieża ratownicza (2 szt.), tablica informacyjna z regulaminem (3szt.), ratownicza łódź wiosłowa (2 szt.); maszt z komp. flag ( 2 szt.), leżak – 20 metr., przebieralnia (6szt.), koło ratunkowe (6 szt.); liny asekuracyjne (2 szt.); tuba sygnalizacyjna (2 szt.); lornetki (2 szt.)

2.     Nadzór w projekcie

3.     Studium wykonalności

4.     Promocja projektu:

- tablica informacyjna (2 szt.), tabl. pamiątkowe (2 szt.)

- ulotki informacyjne (1000 szt.)

 

Etapy:

 

1. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i nadzór

2. Realizacja projektu.:

a) roboty budowalne

b) nadzór inwestorski

c) promocja

3.Odbiór inwestycji

 

Wartość projektu: 1 441 468,02 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 534 105,35 zł

 

 

Koordynacja projektu: Urząd Miejski w Giżycku | Biuro Projektów | Kierownik Biura - tel. 87 73 24 155

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.