2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Fala

LogoGmina Miejska Giżycko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

 

pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”

 

Celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 180 mieszkańców (72 kobiet, 102 mężczyzn) miasta Giżycko będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

 

Główne efekty projektu:

  1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 30 osób (12 kobiet, 18 mężczyzn)
  2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne: 60 osób (24 kobiety, 36 mężczyzn)

Wartość projektu: 457 750,00 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 430 250,00 zł

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 1

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 2

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 3

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 4

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 5

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 6

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 7

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 8

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 9

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 10

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 11

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 12

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 13

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 14