2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe

Fala

Logo

 

 

 

Projekt „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka" złożony przez Gminę Miejską Giżycko został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom, podniesienie standardów usług edukacyjnych poprzez podniesie funkcjonalności bazy dydaktycznej oraz zdobycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli, wyrównanie deficytów i podniesienie umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zniwelowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dzieci, wsparcie i wykształcenie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, sportowych, językowych, matematycznych i przyrodniczych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami, podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej przedszkoli poprzez wszechstronne, regularne wsparcie merytoryczne, podniesienie świadomości rodziców na temat wagi kompetencji kluczowych, a także specjalnych i zróżnicowanych potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, promocja opiekuńczej roli mężczyzn.

 

Projekt jest skierowany do dzieci Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałem Integracyjnym i Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku, a także do ich rodziców i nauczycieli.

 

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 276 513,94 zł

Wartość ogółem: 325 693,69 zł

Wkład własny: 15,10%

Wkład UE: 84,90 %

Okres realizacji projektu: 1.03.2017 - 3.03.2019

 

 

Kontakt w sprawie projektu:  

Biuro Projektów Urząd Miejski w Giżycku

tel. 87 73 24 166

 

Załączniki

Harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie

 

 

www.rpo.warmia.mazury.pl

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Giżycku – szczegóły realizacji projektu: https://przedszkole1gizycko.edupage.org/text6/

Przedszkole Miejskie Nr 4 ww Giżycku – szczegółoy realziacji projektu: https://przedszkole4gizycko.edupage.org/text/?text=text/text15&subpage=0