2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Działania przeciw COVID-19

Fala

 Logo

 

Gmina Miejska Giżycko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – mazurskiego na lata 2014-2020 pn. Realizacja usług powstrzymywania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Gminie Miejskiej Giżycko.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników jednostek podległych Gminie Miejskiej Giżycko i mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko korzystających z różnorodnego wsparcia realizowanego za pośrednictwem podległych jednostek i zakładów budżetowych. 

 

Efektem projektu jest zapewnienie środków  ochrony  indywidualnej  personelowi  projektu (pracownikom instytucji) tj. jedno i wielorazowe  maseczki ochronne, rękawice nitrylowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, fartuchy i kombinezony ochronne, ręczniki papierowe i przyłbice oraz zakup doposażenia stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w sprzęt niezbędny do walki z epidemią: urządzenia do dezynfekcji dokumentów, lampy bakteriobójcze, bezdotykowe dozowniki płynu, osłony typu plexi, generatory ozonu, termometry bezdotykowe. Zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla pracowników podmiotów świadczących usługi wspierające w miejscu zamieszkania i w terenie. Zatrudnienie nowego personelu do świadczenia usług w instytucjach i środowisku na okres realizacji projektu.

 

Główne efekty projektu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu programu: 58 osób (42 kobiety, 16 mężczyzn).

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 58 osób (42 kobiety, 16 mężczyzn).

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 4.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 330 osób.

 

Okres realizacji: październik – grudzień 2020r. 

Wartość projektu: 149 571,95 zł

Dofinansowanie projektu: 142 063,17 zł

 

 

Pierwotnie projekt miał trwać 3 miesiące, do końca 2020 roku. 29 grudnia 2020 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu do końca lutego 2021 roku. Projekt został wydłużony w zakresie zadania nr 4 – zatrudnienie nowego personelu w MOPS, dzięki czemu MOPS otrzyma wsparcie w postaci zatrudnienia dwóch osób przez kolejne dwa miesiące, tj. styczeń i luty 2021 r.