2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt partnerski Giżycka i Trok

Fala

Projekt pt. Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim / Cultural and natural heritage preservation and adaptation in Trakai and Giżycko districts

 

 Celem projektu jest wspieranie rozwoju turystyki i zacieśnianie więzi polsko-litewskich poprzez zwiększanie atrakcyjności rejonów trockiego i giżyckiego, a także inicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej i dostosowanie obiektów dziedzictwa  kulturowego i przyrodniczego: Twierdzy Boyen w Giżycku i Szkoły Sztuk Pięknych w Trokach do rozwoju turystyki.   

 

W wyniku realizacji projektu wzrośnie liczba turystów odwiedzających Rejon Trocki i Giżycko, zostanie zrekonstruowany budynek Szkoły Sztuk Pięknych w Trokach, a także wyremontowany zostanie amfiteatr Twierdzy Boyen w Giżycku i zakupiona scena mobilna wraz z niezbędnym sprzętem do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych. Wypromowane zostaną tereny dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Miasta, a także Gminy Giżycko, a także zakupiona zostanie  scena mobilna wraz z niezbędnym sprzętem do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy. W ramach projektu zostaną także zorganizowane cztery międzynarodowe wydarzenia kulturalne 4 UNITY & ART, które odbędą się w Trokach, w Giżycku i w Gminie Giżycko z udziałem mieszkańców Trok i Giżycczan. W ramach cyklu 4 UNITY & ART zaplanowano m.in. międzynarodowe warsztaty artystyczne, zakończone występem finałowym, który odbędzie się we wrześniu 2017 na Twierdzy Boyen w Giżycku, a także międzynarodowy festiwal muzyczny, który odbędzie się w 2018 roku w Trokach, mieście partnerskim Giżycka.     

 

Numer projektu: LT-PL-1R-101

Termin realizacji projektu 1.01.2017 - 31.12.2018

 

Wartość projektu ogółem: 999 825,53 euro,
Dofinansowanie UE: 849 851,67 euro

 

Projekt realizowany przez: Rejon Trocki, Szkołę Sztuk Pięknych w Trokach, Gminę Miejską Giżycko, Gminę Giżycko

 

 

Kontakt w sprawie projektu:  

Biuro Projektów Urząd Miejski w Giżycku

tel. 87 73 24 166