2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Termomodernizacja - budynki użyt. publicznej Gminy Miejskiej

Fala

Logo

 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko

 

Cel projektu:

 

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

 

Cele szczegółowe:

 

• poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Giżycko, poprzez redukcję kosztów ogrzewania,

• podwyższenie standardu technicznego oraz obniżenie kosztów użytkowania i konserwacji budynków użyteczności publicznej,

• zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na ciepło.

 

Planowany efekt:

 • zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska.

 

• obniżenie kosztów użytkowania i konserwacji budynków użyteczności publicznej.

 

• wzrost świadomości użytkowników budynków użyteczności publicznej na temat pożytków z ograniczenia zużycia zasobów energetycznych budynków użyteczności publicznej (problem: niska świadomość użytkowników budynków użyteczności publicznej objętych projektem w zakresie oszczędności energetycznej);

 

• wzrost komfortu przebywania oraz użytkowania budynków użyteczności publicznej objętych projektem poprzez wzrost efektywności energetycznej tychże budynków (niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej).

 

Termomodernizacja dotyczy dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. Wodociągowej 15 i Mickiewicza 33A w Giżycku.

 

Wartość projektu:  2 823 455,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  857 932,92 zł

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-03-01

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2018-04-19

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-12-30

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Kontakt w sprawie projektu: projekt.termomodernizacja1@gizycko.pl   

Koordynator projektu: Sylwia Nowak, tel. 87 73 24 166